Fikejs/Fikejz

20. září 2017

Příjmení Fikejs má nejspíše původ ve středohornoněmeckém slovese ficken, tj. „třít“, a eisen, tj. „železo“. Snad šlo o přezdívku řemeslníka obrábějícího železo, kováře, zámečníka apod. Celkem u nás žije 289 nositelů příjmení Fikejz, 170 osob pak nosí formu Fikejs.

Použitá literatura:
D. Moldanová, Naše příjmení, Praha 2010, s. 50; A. Kotík, Naše příjmení, Praha 1894, s. 90; J. Beneš, Německá příjmení u Čechů, Ústí nad Labem 1998, s. 350

autor: Žaneta Dvořáková
Spustit audio

Více z pořadu