Fargač, Fargaš, Válek, Hatlapatka, Galuška, Vojtek, Kubina

O původu příjmení
O původu příjmení

Připravili a provázejí Iva Bendová a Jakub Kaloč.