Evropský židovský kongres v Praze

26. duben 2009

Minulý měsíc, aniž by o tom většina veřejnosti věděla, hostila Praha zasedání významné židovské organizace - Evropského židovského kongresu.

Pražské jednání Evropského židovského kongresu vlastně představovalo další summit, který naše hlavní město hostilo v rámci předsednictví Evropské unie. Členy nejužšího vedení Evropského židovského kongresu jsou totiž vrcholní představitelé největších a nejdůležitějších židovských komunit Evropy. Ve třetím patře historické Židovské radnice na pražském Josefově se exekutiva Evropského židovského kongresu za vedení jeho prezidenta Moše Kantora zabývala závažnými otázkami mezinárodní politiky. A je třeba říci, že to byla témata mnohdy alarmující.

Evropa zažila po izraelské operaci v Gaze na přelomu roku strmý nárůst antisemitismu. Nešlo jen o masové demonstrace proti Izraeli, ale proti Židům jako takovým. Ve Francii hořely synagogy, v Londýně skandoval dav "Smrt Židům!", v Belgii byla napadena židovská rodina, v Řecku zhanoben židovský hřbitov. Znepokojivé zprávy přicházely doslova ze všech koutů světa. I když je zřejmé, že tyto akce měli na svědomí militantní přívrženci islámu, reakce veřejnosti i politiků byly mnohdy zarážející. Zatímco někteří veřejní činitelé antisemitské projevy jednoznačně odsoudili, jiní mlčeli. Jeden z vrcholných představitelů Evropského parlamentu dokonce prohlásil na adresu evropských židovských institucí, že by se měly víc snažit korigovat izraelskou politiku.

Ani další bod v agendě pražského jednání Evropského židovského kongresu nevypadal příliš povzbudivě. Týkal se konference OSN o lidských právech v Ženevě. Jak známo, jednalo se o následnou konferenci, konanou v roce 2001 v jihoafrickém Durbanu. Ta se zvrhla v protiizraelskou a antisemitskou hysterii. Nebýt teroristických útoků jedenáctého září, které následovaly jen pár dnů po skončení konference, stal by se tzv. Durban I mediálně sledovanou ostudou světových rozměrů. Pražské jednání Evropského židovského kongresu se proto snažilo vyrovnat s hrozbami, že se podobný scénář bude letos v Ženevě opakovat.

Zástupci Evropského židovského kongresu se během svého březnového summitu v Praze sešli s čelnými českými politickými představiteli. Našli s nimi shodu ať už ohledně připravované pražské konference o restitucích židovského majetku nebo boje proti antisemitismu. A ještě jedno téma bylo doslova na pořadu dne - rituální porážka zvířat, zvaná hebrejsky šchita. Z iniciativy ochránců zvířat se před časem ocitl v agendě Evropské komise a Evropského parlamentu návrh, který by rituální porážku prakticky znemožnil. Zástupci Evropského židovského kongresu, Konference evropských rabínů a mnoha dalších institucí jsou tímto návrhem velice znepokojeni. Klíčovým bude květnové zasedání evropské rady ministrů zemědělství, opět za českého předsednictví.

Autor je tajemník Federace židovských obcí v České republice.

autor: Tomáš Kraus
Spustit audio