Emr/Emmer

20. září 2017

Příjmení Emr pochází buď z německého apelativa Emmer, což byl „druh pšenice“, nebo také ze středohornoněmeckého či nářečního bavorského Emmer, tj. „vědro“. V obou případech se nejspíše jednalo o pojmenování související s povoláním. Formu Emr dnes nosí 121 osob a variantu Emmer používá 162 obyvatel.

Použitá literatura:
D. Moldanová, Naše příjmení, Praha 2010, s. 47; J. Beneš, Německá příjmení u Čechů, Ústí nad Labem 1998, s. 155; R. a V. Kohlheimovi, Familiennamen, Herkunft und Bedeutung, Berlin 2005, s. 223; H. Bahlow, Deutsches Namenlexikon, München 1967, s. 120

autor: Žaneta Dvořáková
Spustit audio