Dojava + Dojiva

7. prosinec 2022

Příjmení Dojiva bylo utvořeno ze slovesa dojit s příponou -iva. Patří tedy do kategorie pojmenování podle činnosti. Máte též nářeční apelativum dojivo ve významu „mléko“. Stejný výklad nacházíte i u polských příjmení se základem Doj-, jako je např. Doja, Dojwa. Příjmení Dojava vykládáme stejně. V současnosti u nás nosí příjmení Dojiva/Dojivová 36 osob, podobu Dojava/Dojavová používá 29 obyvatel.

Použitá literatura:
J. Beneš, O českých příjmeních, Praha 1962, s. 295 (Dojiva); A. Kotík, Naše příjmení, Praha 1897, s. 121 (Dojiva); K. Rymut, Nazwiska Polaków: słownik historyczno-etymologiczny, díl I, A–K, Kraków 1999, s. 140 (Dojwa)

autor: Žaneta Dvořáková
Spustit audio

Více z pořadu