Dobročinnost Dominiku Kolowrat-Krakovskou naplňuje

26. březen 2012

V pondělí (26. března) byla hostem Dvojky ČRo žena ze známého mecenášského rodu Dominika Kolowrat-Krakovská.

Jako princezna s pohádky
Její životní příběh je téměř románově pohádkový, i když běžný život této dámy má k pohádce daleko. Narodila se jako Dominika Perutková a její tatínek byl právník a vzdělaný muž, který přednášel na vysokých školách. Maminka je učitelkou. Ona vystudovala práva, i když celé své dětství hrála tenis, a to i vrcholově. „Tatínek si myslel, že vystuduji tělovýchovu. Ale já chtěla na práva, kam jsem se dostala až na třetí pokus, protože tatínek v r. 1968 nesouhlasil se vstupem vojsk. Já mezitím pracovala ve skladu obchodního domu Bílá labuť a stala se manekýnou, abych si přivydělala. Na přehlídky se chodily dívat i paní profesorky, ale ptaly se mě současně, zda je pro mne škola na prvním místě.“ Po studiu nastoupila do advokátní kanceláře a pracovala jako advokátka. „Po seznámení se svým mužem Františkem Tomášem jsem ale poznala, že nechci dělat kariéru. Paradoxně jsem 2 roky odmítala jeho různá pozvání a utíkala mu. Pak ale přeskočila pověstná jiskra a zůstali jsme spolu.“

Rod je opět v Čechách
Když se po roce 1989 vrátil do tehdejšího Československa hrabě Jindřich Kolowrat-Krakovský, doprovázel jej, jako jediný z potomků, jeho nejmladší syn František Tomáš a chtěl otci pomoci s převzetím a správou znovunabytého majetku. Po své smrti ustanovil Jindřich Kolowrat-Krakovský právě Františka Tomáše jediným dědicem a novým správcem celého rodového majetku. S Dominikou Kolowrat-Krakovskou splnil hrabě František Tomáš Kolowrat-Krakovský největší přání svého otce a založil rodinu v zemi, kde se narodil.

Radosti a strasti života
Na svět přišel syn Maximilian Alexander a dva roky poté dcera Francesca Dominika. Z rodinných důvodů se ale sňatek nikdy nekonal. „Na sklonku života o tom František Tomáš vážně uvažoval, ale já nechtěla, aby se tím zabýval v době nemoci, kdy chodil po nemocnicích a chemoterapiích. Když v r. 2004 zemřel, bylo synovi 7, dceři 5 let.“ Po jeho smrti přebrala řízení a správu rodového majetku z pozice správce majetku právě Dominika Kolowrat-Krakovská.

Slavní předkové
Odkud se vzal šlechtický rod Kolowratů-Krakovských? „Zakladatelem rodu byl Albrecht z Kolovrat, který byl hejtmanem a maršálkem Anny Svídnické, manželky Karla IV. Se svými třemi manželkami měl 8 dětí, z toho 6 synů. Ti položili základ rodu Kolovratů. Mezi významné muže rodu patřil např. Leopold Vilém, který žil v době Marie Terezie a byl nejvyšším kancléřem pro správu říše, stejně jako František Antonín. To byl vzdělaný a ušlechtilý muž, který se vedle knížete Metternicha stal jednou z opor habsburského trůnu. Roku 1826 byl povolán do Vídně a byl tak dobrým národohospodářem, že se mu za 4 roky podařilo přivést rozvrácené státní finance k vyrovnané bilanci.“ Kromě toho prý byl velkým vlastencem, který podporoval české národní hnutí a byl to on, který daroval nejvyšší částku na stavbu Národního divadla, řekla Dominika Kolowrat-Krakovská. Dodala, že rodové jméno se psalo jako Kolovart a varianta Kolowrat přišla až s germanizací.

Děti si neumí pomoci sami
Mecenášství má rod Kolowrat-Krakovských tzv. v krvi. „Nepamatuji se, kdy by odmítli pomoc, a to jak organizacím, tak i jednotlivcům. To je také jeden z důvodů, proč jsem založila nadační fond Kolowrátek. Chceme podporovat především handicapované děti a mladé talentované umělce, protože pomoc potřebují. Máme ale široký záběr. Podporujeme Ceny Alfréda Radoka, Centrum Paraple a další charitativní a kulturní akce,“ podotkla Dominika Kolowrat-Krakovská.

Více si poslechněte v záznamu rozhovoru s Danielou Brůhovou.

autor: eh
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...