Díky mentoringu jsem měl šanci nahlédnout, jak by vypadal můj život, popisuje Vítek Janda

1. květen 2021

„To mi pomohlo si ujasnit, že astrofyzika mě extrémně baví, ale že to není to, čemu bych se chtěl celý život věnovat,“ doplnil v pořadu Noční Mikrofórum.

Proto vznikl projekt SOCIDE neboli Aktivní studenti. Původní název je složen ze slov „society“ a „idea“, v souladu s myšlenkou založení komunity, která společně sdílí nápady a zkušenosti. Od toho byl jenom krůček k založení mentoringového programu, do kterého je v tuto chvíli zapojeno šedesát mentorů, odborníků z mnoha oborů, kteří mohou studenty vést a inspirovat. Vítka motivovalo setkání s mentorem, když studoval gymnázium.

A pak jsem se rozhodl na vysokou školu nejít, překvapil Vítek Janda

Tento krok předcházel tomu, že se nechal kvůli svému projektu zplnoletnit, a založil společnost. Vítek společně s Karolínou Dědovskou zajišťuje žákům a studentům setkání s někým, kdo je může inspirovat, pomůže zorientovat se v oboru, kterému se chtějí věnovat, nasměruje jejich snažení tím správným směrem.

Vítek a Karolína prozradili i jednu vtipnou historku o svém seznámení: „Shodou náhod jsme se poprvé potkali v porodnici a leželi jsme vedle sebe v kolébce“, směje se Karolína. „Pak jsme se neviděli a neznali osmnáct let.“ Při opětovném setkání Karolína hned věděla, že se k Vítkovi připojí.

„Doufáme a věříme, že v lidech odkrýváme tu hezkou pozitivní stránku osobnosti, která je ochotná pomáhat dalším lidem,“ uzavřel Vítek Janda.

Jak se starají o své mentory, kteří pracují bez nároku na odměnu? Jaký je rozdíl mezi označením „mentor“ a „buddy“? A jak reagoval Vítkův otec na jeho žádost o zplnoletnění?

Spustit audio

Související