Díky mentoringu jsem měl šanci nahlédnout, jak by vypadal můj život, popisuje Vítek Janda

1. květen 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Karolína Dědovská a Vítek Janda

„To mi pomohlo si ujasnit, že astrofyzika mě extrémně baví, ale že to není to, čemu bych se chtěl celý život věnovat,“ doplnil v pořadu Noční Mikrofórum.

Proto vznikl projekt SOCIDE neboli Aktivní studenti. Původní název je složen ze slov „society“ a „idea“, v souladu s myšlenkou založení komunity, která společně sdílí nápady a zkušenosti. Od toho byl jenom krůček k založení mentoringového programu, do kterého je v tuto chvíli zapojeno šedesát mentorů, odborníků z mnoha oborů, kteří mohou studenty vést a inspirovat. Vítka motivovalo setkání s mentorem, když studoval gymnázium.

A pak jsem se rozhodl na vysokou školu nejít, překvapil Vítek Janda

Tento krok předcházel tomu, že se nechal kvůli svému projektu zplnoletnit, a založil společnost. Vítek společně s Karolínou Dědovskou zajišťuje žákům a studentům setkání s někým, kdo je může inspirovat, pomůže zorientovat se v oboru, kterému se chtějí věnovat, nasměruje jejich snažení tím správným směrem.

Vítek a Karolína prozradili i jednu vtipnou historku o svém seznámení: „Shodou náhod jsme se poprvé potkali v porodnici a leželi jsme vedle sebe v kolébce“, směje se Karolína. „Pak jsme se neviděli a neznali osmnáct let.“ Při opětovném setkání Karolína hned věděla, že se k Vítkovi připojí.

„Doufáme a věříme, že v lidech odkrýváme tu hezkou pozitivní stránku osobnosti, která je ochotná pomáhat dalším lidem,“ uzavřel Vítek Janda.

Jak se starají o své mentory, kteří pracují bez nároku na odměnu? Jaký je rozdíl mezi označením „mentor“ a „buddy“? A jak reagoval Vítkův otec na jeho žádost o zplnoletnění?

Spustit audio

Související