Děti s učiteli jeli/jely na výlet

Ve větě Děti s učiteli jeli/jely si můžete vybrat, ale ve větě Děti a učitelé jeli bude jeli jen s měkkým i.

Otázka:
Prosím o radu. Píšeme-li větu „Děti jely na výlet.“ je na konci slova jely „y“. Píšeme-li větu „Děti a učitelé jeli na výlet.“ je na konci slova jeli „i“. To je mi jasné.

Ale nevím, jakého pravidla se držet v případě, že máme větu „Děti společně s učiteli jel(i/y) na výlet.“ nebo jen „Děti s učiteli jel(i/y) na výlet.“

Domnívám se, že to není to samé, jako když věta obsahuje spojku „a“ nebo „i“. Někde jsem se dočetl, že je možné psát „i“ i „y“, to podle toho, vztahuje-li se udávaná činnost pouze k dětem, nebo k dětem i učitelům. Pak je ale nutné (dle mého mínění) držet se jednoho z pravidel v celém textu.

Za radu moc děkuji. J. P.


Odpověď:
I přesto, že v případě „děti společně s učiteli“ se jedná o podřadicí, nikoli souřadicí spojení, můžeme v uvedeném celku kromě shody podle jména v prvním pádě (tj. podle „děti“) uplatnit i shodu podle přednosti rodů, jako ji uplatňujeme ve spojeních souřadicích (typ „děti a učitelé“).

Proto lze psát „děti společně s učiteli jely na výlet“ i „děti společně s učiteli jeli na výlet“. Rozhodně doporučujeme uplatňovat stejné řešení v celém textu.