CHCETE SE STÁT MODERÁTORKOU NEBO MODERÁTOREM?

25. leden 2007
Lady Radio - Radio Man

Český rozhlas 2 - Praha vyhlašuje již 14. ročník soutěže o nejpříjemnější hlas roku pro muže a ženy neprofesionály od 15. do 80. let, tedy LADY RADIO - RADIO MAN. Do soutěžní hry se můžete přihlásit tak, že nahrajete svůj hlas na kazetu, minidisc nebo CD a pošlete na naši adresu (Český rozhlas 2 - Praha, Vinohradská 12, Praha 2, PSČ 120 99) nebo nově e-mailem (v mp3): hlasroku@rozhlas.cz, a to do 22. března 2007.

Naše rozhlasová porota poté vyhodnotí krásu vašeho hlasu, nápad a vtip projevu. Záznam, který nám pošlete, nesmí být delší než 1 minuta! A na jaké téma? Váš školní nebo pracovní "úlet".
Šest finalistů se pak v červnu, spolu s hereckou porotou, utká před publikem o zájezd k moři a jiné hodnotné ceny!!!
Ke svému příspěvku přiložte také krátký životopis a nezapomeňte na zpětnou adresu!
Staňte se držiteli titulu Lady Radio - Radio Man 2007. Čeká jen na vás!

Záštitu nad 14. ročníkem naší soutěže Lady Radio - Radio Man přijal předseda Senátu Parlamentu České republiky MUDr. Přemysl Sobotka!
Poslechněte si, co nám o hlasech řekl v rurice Zaostřeno, kterou jsme vysílali v Den hlasu aneb soutěže LADY RADIO - RADIO MAN dne 22. února.

Záštita předsedy Senátu Parlamentu ČR MUDr. Přemysla Sobotky

STATUT ZÁBAVNÉ ROZHLASOVÉ SOUTĚŽE
LADY RADIO - RADIO MAN

Lady Radio - Radio Man je zábavná soutěžní hra o ženu a muže s nejpříjemnějším hlasem. Jejím smyslem je vzájemné poznávání tvůrců i účastníků, získávání nových obzorů, kontaktů i zážitků. Pokud se mezi soutěžícími objeví výrazný talent, perspektivní pro mediální oblast v Českém rozhlase 2 - Praha, pak může dostat příležitost ke spolupráci.
Pořadatelem a organizátorem soutěže je Český rozhlas 2 - Praha (dále jen ČRo 2 - Praha), Vinohradská 12, Praha 2.

1. Soutěž o titul Lady Radio - Radio Man se vyhlašuje vždy v lednu daného roku. Během měsíce dubna se koná semifinále, v červnu pak finále soutěže.

2. Věková spodní hranice účasti je 15 let, horní hranice je 80 let.

3. Do vyhlášení soutěže nesmí přihlášený účastník hlasový projev využívat v profesionální činnosti (např. hlasatel, moderátor, herec).

4. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání nosiče (kazety, MD, CD nebo mp3) s nahrávkou hlasového projevu. Tematické zadání je každý rok odlišné. Soutěžící zasílají své příspěvky do sídla Českého rozhlasu, Vinohradská 12, Praha 2 ... pod heslem: Lady Radio - Radio Man.
Zasláním nosiče s nahrávkou hlasového projevu účastníci soutěže souhlasí s jejím užitím ve vysílání Českého rozhlasu, a to na časově neomezenou dobu.

5. Vítězné příspěvky vybírá porota, složená z pracovníků a spolupracovníků ČRo 2 - Praha.

6. Semifinále se účastní 8 žen a 8 mužů a 4 náhradníci. Veřejná nahrávka semifinále proběhne v rozhlasovém studiu do konce dubna. Odborná porota vybere 4 finalistky a 4 finalisty.

7. Veřejná nahrávka finále soutěže proběhne do poloviny června v některém z pražských divadel. Obsahem soutěže je co nejlepší zvládnutí rozhlasových žánrů. O vítězích rozhodne nejvyšší počet bodů, přidělených porotou.

8. Prostřednictvím sdělovacích prostředků je zároveň vyhlášena cena "Sympatie". O té rozhodne sponzorská porota a publikum při finále soutěže.

9. Rozhlasová soutěž Lady Radio - Radio Man je částečně sponzorována a všichni soutěžící obdrží po semifinále drobné ceny od sponzorů.
Soutěžící nemají nárok ani na honorář, ani na proplacení cestovného.

10. Vítězové soutěže získávají, kromě dárků od ČRo 2 - Praha a sponzorů, také zájezd do zahraničí (dle nabídky cestovní kanceláře). Tyto ceny budou vítězům předány osobně - ihned po vyhlášení výsledků soutěže.

11. V případě rovnosti bodů rozhoduje o postupu v semifinále (i finále) předseda poroty.

12. Budoucí spolupráce vítězů této soutěže (případně dalších účastníků finále) s Českým rozhlasem je vítána, nabídka externí spolupráce však není ze strany Českého rozhlasu závazná.

13. Český rozhlas, jakožto pořadatel soutěže, si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Český rozhlas.

autor: Světla Magni
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Hurvínek? A od Nepila? Teda taťuldo, to zírám...

Jan Kovařík, moderátor Českého rozhlasu Dvojka

hurvinek.jpg

3 x Hurvínkovy příhody

Koupit

„Raději malé uměníčko dobře, nežli velké špatně.“ Josef Skupa, zakladatel Divadla Spejbla a Hurvínka