Bolesti zad

2. květen 2022

Host: prof. Pavel Kolář, přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol. Moderuje Patricie Strouhalová.

Spustit audio