Bez koledy Narodil se Kristus Pán si Vánoce neumím představit, říká hudebník Josef Krček

22. prosinec 2015

Josef Krček je hudebník, zpěvák a muzikoterapeut. Říká, že ten, kdo zpívá lidové písničky, ctí tradice a své předky. Má rád klasické koledy. Jeho skupina Chairé je navíc hraje na nástrojích, které vracejí čas.

„Uslyšíte tu klarinet, zobcové flétny, ale i krumhorny či šalmaje. Nástroje, na které se hrálo před staletími. Když hrajeme koledu ze 14. století, tak si ji neumím představit s elektrickou kytarou. Dřívější nástroje jsou tiché, lidé nepotřebovali rámus.“

Koledy se zpívaly už v době Římanů

Koledovat se chodilo už v římské době. Když byl větší svátek, chodili na koledu kněží a jejich žáci. Teprve později děti. „Ze všech regionů máme nepřeberné množství koled. Hrály se i hry. Nejen hra o narození Krista. Třeba před Štědrým dnem se hrála Rajská hra, inspirovaná Adamem a Evou.“

Koleda Tichá noc se podle Josefa Krčka stala světovým majetkem a pamětí lidstva. „Měl jsem možnost hrát tuto píseň pro skotskou televizi. Zpívali jsme to v Krumlově na náměstí a s námi si ji zazpívali lidé z různých národů. Ten film se jmenoval Tichá myš.“

Stanislava Lekešová a Josef Krček

Narodil se Kristus Pán je vánoční hymnou

Koleda Narodil se Kristus Pán je z 15. století. „Za minulého režimu, když jsme s Musicou Bohemicou dělali koncerty v Rudolfinu, tak se některé věci nesměly zpívat. A my jsme to přesto zpívali. Během této koledy všichni lidé povstali. Neumím si Vánoce bez této písně vůbec představit.“

Josef Krček absolvoval v roce 1976 tříměsíční turné po USA a Kanadě. Se skupinou Pražští madrigalisté hráli na staré nástroje a zpívali hudbu české gotiky. „Američané na nás koukali jako na zjevení. Bylo to stejné, jako kdyby k nám přijeli staří Řekové. Tehdy jsem si uvědomil hloubku naší kultury.“

Vánoce mám spojené se sněhem

Vánoce má Josef Krček spojené se sněhem. „Nedávno jsem se dozvěděl, že během posledních 60 let byly Vánoce často na blátě. Vídám staré filmy, kdy i Vltava byla zamrzlá. Člověk má dojem, že sníh padal a dnes nepadá, ale statistiky nelžou.“

K vánočním svátkům patří i Rybova Česká mše vánoční. „Bydlím v Příbrami, tak to mám do Rožmitálu kousek. Letos slavíme Rybovo výročí. Byl to geniální muzikant, kdyby žil v Praze nebo v nějakém větším městě, tak by byl na úrovni Myslivečka.“

Josef Krček - kniha

Dvanáct měsíců vypráví příběhy

Josef Krček napsal i knížku. Jmenuje se Příběhy dvanácti měsíců. „Já jsem se inspiroval pohádkou Boženy Němcové o Marušce a dvanácti měsíčcích. Napadlo mě, zeptat se jich na to, co si vyprávějí mezi sebou. Tak vznikla kniha, ve které se vždy jeden z měsíců posadí na ten kámen a vypráví příběhy.“

Kde můžete hudbu Václava Krčka o Vánocích slyšet? Jaká byla historie vzniku koledy Tichá noc? Více uslyšíte v iRadiu.

autor: zk
Spustit audio