Bartolčic

27. květen 2016

Přípona -ic v příjmení Bartolčic značí, že se jedná o tzv. příjmení patronymické, tedy jméno po otci, který se nejspíše jmenoval Bartolek nebo Bartolka. Příjmení otce bylo patrně odvozeno z rodného jména Bartoloměj. To je biblické jméno aramejského původu a vykládá se jako „oráč“, popř. „bojovný syn“. Dnes žije v ČR jen 64 nositelů tohoto příjmení, nejvíce jich najdete v Břeclavi a ve Znojmě.

Použitá literatura:
J. Pleskalová, Vývoj vlastních jmen osobních v českých zemích v letech 1000–2010, Brno, 2011, s. 117; M. Knappová, Jak se bude vaše dítě jmenovat?, Praha 2010, s. 135 (Bartoloměj)

autor: Žaneta Dvořáková
Spustit audio