Americký židovský výbor

10. červen 2007

Americký židovský výbor je jednou z nejvýznamnějších amerických židovských organizací se sítí poboček po celých Spojených státech. Každoročnímu výročnímu zasedání Výboru však věnují pozornost i židovské obce mimo USA, neboť Americký židovský výbor s nimi úzce spolupracuje. O nejdůležitějších okamžicích setkání, které se uskutečnilo minulý měsíc, pro naše vysílání napsal jeho účastník, tajemník Federace židovských obcí v České republice Tomáš Kraus.

Americký židovský výbor loni oslavil sto let své existence a letošním zasedáním vstoupil do druhé stovky. Jak je u této organizace zvykem, učinil tak velice aktivně.

První den jednání byl cele věnován situaci v súdánském Darfuru. Americký židovský výbor vystoupil s tvrdou kritikou laxního postoje mezinárodních organizací včetně OSN k humanitární krizi v této oblasti, zaviněné násilím islámských milicí.

Následující den zasedání pak již pokračoval standardně -semináři, přednáškami, návštěvami senátorů a poslanců. Večer vyvrcholil předáním Výroční ceny Jana Karského. Ta je udělována na paměť polského zpravodajského důstojníka, který se za války tajně dostal do uzavřeného varšavského ghetta a vyhlazovacího tábora v Belzecu. O tom, co viděl, poté referoval tehdejším spojeneckým představitelům. V letošním roce Cenu Jana Karského převzal francouzský páter Patrick Desbois. Ten již deset let dokumentuje zapomenutá místa na Ukrajině, kde byly uloženy ostatky tisíců zavražděných židovských obětí.

Tématem mnoha diskusí konference byl současný Izrael. Hovořilo se o jeho mezinárodní politice, o tom, že v současné době nejde jen o původní sionistickou vizi, podle níž všichni Židé budou žít v Izraeli, nýbrž o globální hledisko; Izrael a světové židovské komunity jsou vnímány rovnocenně. Izraelský sociolog Dan Ben-David ve svém vystoupení připomněl, že Izrael má na jedné straně jednu z nejúspěšnějších světových ekonomik, ale na straně druhé dochází i k úpadku sociální péče a propadu všeobecné vzdělanosti.

Zajímavé téma z jiné aktuální oblasti nabídla diskuse rabína Davida Rosena, ředitele Amerického židovského výboru pro mezináboženské záležitosti, se dvěma významnými představiteli světa islámu: Ahmedem Abbadim z Maroka a Kemalem Silanem z Turecka. Výběr to byl vskutku znamenitý, protože názorně předvedl, jak se mohou názory muslimských představitelů diametrálně lišit.

V rámci letošní výroční konference Amerického židovského výboru se též konal seminář věnovaný problematice restitucí židovského majetku. Na rozdíl od České republiky není tato záležitost ve většině evropských zemí zdaleka uzavřena.

Prezidentský úřad je v Americkém židovském výboru svěřen významným osobnostem vždy na tři roky. Letos uplynul mandát dosavadního prezidenta Roberta Goodkinda, kterého nahradil Richard Sideman. Tento významný daňový právník se jako dlouholetý člen organizace podílel na činnosti mnoha jejích výborů, zabývajících se například antisemitismem.

Letošní výroční konference Amerického židovského výboru skončila netradičně - návštěvou každoročního průvodu v New Yorku na počest Izraele. V překrásném počasí ho shlédlo na 100 000 lidí. Manifestaci radosti a hrdosti mezi mrakodrapy a zelení Central Parku mohli účastníci zasedání Amerického židovského výboru zažívat i s pocitem hrdosti na činnost své organizace.

autor: Tomáš Kraus
Spustit audio