Zpovykaný

Slovo nad zlato
20. listopad 2018
Slovo nad zlato

Připravili a provází jazykovědec doc. RNDr. Karel Oliva a moderátor Jan Rosák.