Zítra je/bude neděle

Užití příslovce zítra není omezeno jen na spojení s budoucím časem.

Otázka:

Líbí se mi poslouchání Radia Junior, ale proč na konci pořadu vždycky říkáte: „... zítra zas je tu čas jen pro vás“? Ve škole se učíme, že ZÍTRA se pojí s budoucím časem a mělo by správně být: „... zítra zas BUDE (PŘIJDE) čas jen pro vás“, ne?

Když jsem se ptal mamky, tak mně povídala, že mám poslouchat paní učitelku a nedbat na vše, co se povídá v rádiu.


Odpověď:

Užití příslovce zítra není omezeno jen na spojení s budoucím časem. Užití zítra ve spojení s přítomným časem pro vyjádření budoucnosti je v češtině běžné a je zachyceno i ve slovnících spisovného jazyka jako zcela neutrální, např. zítra je neděle.