Židovské muzeum v Praze otevře brněnskou pobočku

18. září 2006

Tento týden bude v Brně slavnostně otevřena první mimopražská pobočka Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze - Vzdělávací a kulturní centrum Brno. Stane se tak po deseti letech úspěšné existence pražského Vzdělávacího a kulturního centra a zároveň v roce, který probíhá ve znamení rozsáhlého kulturního projektu "Rok s židovskou kulturou - 100 let Židovského muzea v Praze".

Aktivity Vzdělávacího a kulturního centra Brno umožní zájemcům z moravského regionu lepší přístup k informacím o židovské historii od nejranějších dějin až po období šoa, o kultuře i o tradicích. Školám, zájmovým organizacím i široké veřejnosti nabídne možnost účastnit se vzdělávacích a kulturních pořadů, besed, dílen, přednáškových cyklů a interaktivních výstav. Nezanedbatelnou součást nabídky služeb centra tvoří seznámení s nemovitými památkami dokumentujícími historii Židů a židovského osídlení v různých oblastech Moravy a Slezska. Činnost centra by neměla zůstat omezena pouze na Brno a jeho nejbližší okolí, naopak - záměrem je postupně navázat kontakty s vysokoškolskými, vědeckými a pedagogickými institucemi i v dalších městech na Moravě a ve Slezsku.

Vzdělávací a kulturní centrum Brno sídlí ve zvýšeném přízemí budovy na třídě Kpt. Jaroše 3, kde má k dispozici variabilní přednáškový sál pro 30 - 80 posluchačů vybavený potřebnou audiovizuální technikou.

Vzdělávací a kulturní centrum Brno

Informace o připravovaných pořadech budou pravidelně uveřejňovány na stránkách měsíčníků KAM v Brně..., Roš Chodeš či Maskil, podrobnosti lze najít také na webových stránkách Židovského muzea v Praze www.jewishmuseum.cz/Brno.

Slavnostní otevření brněnské pobočky Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze proběhne ve středu 20. září od 15 hod. za účasti představitelů významných - nejen brněnských - veřejnoprávních, kulturních a vzdělávacích institucí. Hudební program zajistí skupina Ha Chucpa a její zvláštní hosté - Juraj a Tomáš Neufeldovi.

Adresa:
Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze
pobočka Brno
tř. Kpt. Jaroše 3
602 00 Brno
tel, fax: 544 509 652
www.jewishmuseum.cz/Brno.

Spustit audio