Zapomenutý příběh legionářských vesnic

23. březen 2014
Hlídka československých legionářů v zimě v ruském lese

On-line do 27. dubna 2014.

Bylo jich několik set. Bývalí příslušníci československých legií, kteří se po návratu domů vydali zanedlouho zase do neznáma. Tentokrát bylo jejich cílem Slovensko a také tehdejší Podkarpatská Rus, která se stala součástí Československé republiky.

Bývalí legionáři tu zakládali zemědělské osady a velmi často začínali, jak se říká, od nuly. Museli nejprve vykopat studnu, pak přišla na řadu stavba domů. Jejich vesnice vzkvétaly, ale pak přišly roky 1938 – 1939 a Evropu ovládl přízrak německého nacismu. Někdejší legionáři museli své domovy opustit a utíkat.

Stanislav Motl pátral po jejich osudech v dalším dílu cyklu. Je to příběh o zapomenutých mužích, kteří své hrdinství prokazovali nejenom při obraně transsibiřské magistrály, ale i v době nebezpečného míru dvacátých a třicátých let minulého století.