Zaměstnanci Thomayerovi/y nemocnice

Víte si rady se skloňováním přivlastňovacích přídavných jmen?

Otázka:

Zaměstnanci Thomayerovi (pánovi) nemocnice nebo Thomayerovy nemocnice?


Odpověď:

Náležité je zaměstnanci Thomayerovy nemocnice. Jde o přivlastňovací přídavné jméno skloňované podle vzoru „otcův“.