Zákon nám ukládá nechat si komín pravidelně vyčistit a zkontrolovat

4. červen 2012

Páteční poradna Dvojky patřila komínům. Ve studiu Dvojky byl odborník Michal Pechlát. V příspěvku najdete audiozáznam rubriky a také textový přepis.

Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
V Kutilské poradně Dvojky Českého rozhlasu budeme dnes provádět rekonstrukci komínů, to proto, abychom nevyhořeli a abychom se neotrávili. Naším hostem je Michal Pechlát ze společnosti Kominictví Pechlát s.r.o. Dobré dopoledne. Vítejte.
Michal PECHLÁT, společnost Kominictví Pechlát s.r.o.
--------------------
Dobrý den.
Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Často slyšíme a vidíme v televizi třeba například, že lidé vyhořeli právě proto, že měli špatný komín. Bývá opravdu komín často příčinou různých požárů nemovitostí podle vašich zkušeností?
Michal PECHLÁT, společnost Kominictví Pechlát s.r.o.
--------------------
Ano, ano, bývá a podle posledních údajů vlastně od hasičů je to opravdu vzestupná tendence požáru od špatně provedených nebo udržovaných komínů.
Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Je to i proto, že vlastně daleko více lidí dnes topí i s ohledem na ceny energií pevnými palivy, že hodně používají uhlí, ale i používají dřevo, takže komíny jsou hodně zatěžované?
Michal PECHLÁT, společnost Kominictví Pechlát s.r.o.
--------------------
Ano, zcela určitě a hlavně mnozí, mnozí lidé prostě neakceptovali to, že doba se změnila, spotřebiče se změnily a pak je potřeba upravit komíny na nové podmínky, to znamená, nemohu napojit v podstatě komín starý 30 let nebo na komín starý 30 let nová kamna, nový krb, je potřeba udělat spoustu práce.
Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Co ukládá zákon majitelům nemovitostí ohledně komínů?
Michal PECHLÁT, společnost Kominictví Pechlát s.r.o.
--------------------
Zákon ukládá, dnešní nařízení vlády platné od 1. 1. 2011 ukládá majitelům a provozovatelům komínů nechat si komín pravidelně, to znamená minimálně jedenkrát za rok vyčistit a zkontrolovat odborně způsobilou osobou, kterou je kominík, respektive držitel živnostenského oprávnění.
Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Pokud to neudělá, také jaké vlastně mu hrozí z toho sankce, nebo jaké to má důsledky se spíš zeptám?
Michal PECHLÁT, společnost Kominictví Pechlát s.r.o.
--------------------
Asi bych řekl, že tím nejdůležitějším důsledkem je to, že nevíme přesně, co se v komíně odehrává, jak je zanešen, zda ho máme v pořádku, zda není ucpaný, opravdu nejsou pohádkou příběhy, kdy vyndaváme z komínů mrtvé holuby, nebo usypané, může dojít k rozpojení komínové vložky, pak se tam začnou sypat různé suti, takže opravdu ta pravidelná kontrola, já bych ji vyloženě s vykřičníkem, zákon, vyhláška, nařízení vlády sem tam, ale já bych to vyloženě doporučil a sám z vlastní praxe vím, že to není klišé.
Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Často ten komín začne hořet, i když lidé třeba nepoužívají dlouhodobě nemovitost přes zimu, potom přijedou, zatopí, ten ledový zmrzlý komín a k tomu tedy to horko z těch kamen, je to také důvod k tomu, že začne hořet?
Michal PECHLÁT, společnost Kominictví Pechlát s.r.o.
--------------------
Naprosto správně, naprosto správně, jenom k tomu uvedu historku přesně ze včerejška. Jel jsem po dálnici a mám hands free, bavil jsem se s kolegou a viděl jsem, že mám na lince čekající hovor, což mi bylo jasný, že je to urgentní, rychle jsem ukončil a volá mi paní, venku 25 stupňů a ona se mě ptá, jestli jí můžou chytnout saze v komíně. Já si říkám, já jsem říkal - ano, pokud topíte, tak asi mohou, ale ona říká - no, vy jste u mě byli před rokem, to znamená, nechávala jsem si před rokem čistit a já jsem tam teďka hodila jenom na spálení trochu klestí, tak ... Já říkám - tak samozřejmě mohou, a ona říká - no, to dřevo nebylo nejsušší, co jsem s ním ten rok topila, takže vidíte, že i za ten rok po vyčištění se vám komín může zanést natolik, že je šance, že ta vrstva bude natolik silná, že pak se vznítí a může dojít k obrovským škodám.
Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Co více zanáší ten komín uhlí nebo dříví?
Michal PECHLÁT, společnost Kominictví Pechlát s.r.o.
--------------------
Obojí, ale je to opravdu, je to opravdu hlavně o tom, jaké palivo používáte. To znamená opravdu tady velký důraz pro to veškeré spalování a to jsme si teďka vlastně v rámci cechu kominíků a se všemi kolegy řekli, že to nejdůležitějším naším povoláním kromě toho čištění a kontroly, je i osvěta, vlastně říkat lidem, čím mají topit, to znamená, suché dřevo, suché palivo, to je to nejdůležitější. Protože vy vlastně, když chcete topit i úsporně, což je pro vás důležitá informace, tak to palivo musíte mít vysušené, protože pokud není vysušené a dáváte ho do spotřebiče mokré, tak první fáze topení vlastně věnujete veškerý teplo jenom na vysušení toho paliva, aby se vám vlastně ta vodní pára odpařila, která je pak samozřejmě velmi nebezpečná v tom komíně, protože na sebe lapá, jednak kondenzuje a lapá na sebe ty tuhé částice, které se pak zanáší na té stěně, a to je právě ten prapůvodce těch požárů, tam je to nebezpečí u těch tuhých paliv, u plynu se bavíme hlavně o otravách oxidem uhelnatým.
Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak jednak pravidelné kontroly, to je jedna věc, ale jednak taky určitá rekonstrukce komína, která je nutná, to znamená, možná asi už dnes nestačí to, co bylo vždy obvyklé, to znamená cihly spojené maltou dohromady, tak to bylo všechno v podstatě, tak, co dalšího byste přidal vlastně do komínu?
Michal PECHLÁT, společnost Kominictví Pechlát s.r.o.
--------------------
Ne, přidal, to je to, co ...
Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Nebo ubral, já už to nechám samozřejmě na vás, vy jste mistr kominický.
Michal PECHLÁT, společnost Kominictví Pechlát s.r.o.
--------------------
Dneska to, co nás řekněme vede k těm rekonstrukcím komínů, je právě dvě rodiny a já se vždycky snažím, lidé často nadávají na zákony, vyhlášky, předpisy a tak dále, já říkám normy nevznikají jen tak pro nic za nic, vždycky se muselo něco stát, aby ten předpis vzniknul a v kominictví to platí trojnásobek. To znamená, jestliže mám normu, tak to beru jako základní pravidlo, hrací plán, od kterého se opravdu všechno odvozuje a já nebudu pokřivovat ty ustanovení, protože mají svůj smysl a ta ustavení říkají mimo jiné to, že dnešní původní zděný komín opravdu již nevyhovuje jakémukoliv spotřebiči v podstatě a je potřeba ho dále upravovat. To znamená, buď máme komíny nové, které se staví od začátku a už splňují jakoby k tomu datu ty podmínky.
Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Už je to solitér, který se koupí jako takový a už je doplněn se vším všudy tak, jak má.
Michal PECHLÁT, společnost Kominictví Pechlát s.r.o.
--------------------
Ano, ano.
Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale pokud někdo má ten komín postavený tím klasickým způsobem, co by měl udělat?
Michal PECHLÁT, společnost Kominictví Pechlát s.r.o.
--------------------
Jako že většina z nás má, je v těch objektech, tak je potřeba ten komín rekonstruovat, čímž rozumíme ubourat, znovu vyzdít už z těch nových segmentů a nového zboží, anebo ten původní upravit tak, že ho nějakým způsobem vyvložkuji, učiním z něj kompatibilní systém, který je sestaven z certifikovaných prvků, takže lidově nejznámějším vstupem je to vložková a proto, abych mnohdy mohl vyvložkovat, protože ta, ten otvor v tom komíně není dostatečně velký, musím ten komín vevnitř zvětšit takzvaným procesem frézování.
Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
To vložkování je z toho důvodu, že ta plocha je hladká, předpokládám, že to je z nějakého kovu teda asi zřejmě a nedrží se na tom saze.
Michal PECHLÁT, společnost Kominictví Pechlát s.r.o.
--------------------
Ano, ten odpor, ten odpor té nové vložky je samozřejmě mnohem menší než původního drsného cihelného zdiva, které nemá jednotný tvar, takže ta vložka kromě jiného má i hladší průběh a nevytváří takový odpor pro proudění spalin.
Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Naši posluchači mohou také vstoupit do našeho vysílání jejakaje@rozhlas.cz, to je e-mailová adresa, ale samozřejmě také telefonní číslo a to bude teď aktivní 221552525, na vaše otázky bude odpovídat Michal Pechlát ze společnosti Kominictví Pechlát s.r.o. Dnes není v černém, nemohu si na něj sáhnout, abych měla štěstí třeba pro zbytek dnešního dne, nebo to platí, i když jste v civilu?
Michal PECHLÁT, společnost Kominictví Pechlát s.r.o.
--------------------
Já myslím, že to platí.
Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Posloucháte Dvojku Českého rozhlasu. Teď v této chvíli s Michalem Pechlátem ze společnosti Kominictví Pechlát s.r.o., povídáme si o rekonstrukci komínů, čili co dělat proto, abychom nevyhořeli nebo se neotrávili a máme první dotaz, dobrý den.
posluchačka
--------------------
Dobrý den. Tady Platilová. Chtěla jsem se zeptat, já mám chatu, která je vyvložkovaná takovou rourou vcelku eternitovou, nebo jak se prodávaly před 50 lety. Jestli je jako vyhovuje ještě dnešním normám, nebo ne? A druhý dotaz je takovej, já to mám v chatě a v tý chatě vlastně v zimě nejsme, tudíž netopíme. A jestli, když tam přes léto jsem tady, tak jsou mastný papíry třeba od nějakýho jídla zabalenýho sýru a tak, jenom papíry, tak to tam v těch kamnech akorát spaluju, je nutný taky volat každej rok kominíka?
Michal PECHLÁT, společnost Kominictví Pechlát s.r.o.
--------------------
Ano, rozumím dotazům. Zapsal jsem si a bude se snažit odpovídat tak, jak přicházely. To znamená, eternit v komíně, obecně je to velmi častý jev ať už na chatách nebo i rodinných bytových domech. Musím říci, že eternit nebyl nikdy v podstatě, byť se používal, tak nebyl nikdy schválen nebo řekněme určen k takovému použití a z dnešního pohledu a tak, jak neustále o tom, o tom eternitu, zinkocementu, azbestu slyšíme, tak se čím dál tím více dostává do povědomí, že je zdravý škodlivý, nebezpečný a tak dále, takže samozřejmě kromě toho, že přitom provozu se z toho ty látky mohou uvolňovat, tak má další rizika, že praská a tak dále, takže eternit jako takový není vhodným materiálem pro vlastně to, aby jím proudily spaliny. Pokud máte chatu, kterou neobýváte celoročně, tak i na toto řekněme pamatuje ustanovení toho nařízení vlády a musím pro vás konstatovat, že tam není výjimka, to znamená, ta četnost, protože u některých provozů ta četnost je vyšší než jedenkrát za rok ta návštěva toho zákona, tak prostě je tam opravdu potřeba jedenkrát za rok, aby tam ten kominík došel, tu kontrolu s tím čištěním provedl.
Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Důležité právě to je, že to je potvrzení pro pojišťovnu, pokud by se něco stalo, tak pojišťovna by toto vyžadovala a pokud by nebylo potvrzení o tom, že kominík vlastně to prohlédl, tak potom by mohl být velký problém s vyplacením té pojistky.
Michal PECHLÁT, společnost Kominictví Pechlát s.r.o.
--------------------
Naprosto správně. To je aspekt, na který upozorňuji a vždycky se o tom se zákazníky bavíme. Oni v podstatě se cítí a vyjadřují to tu frustraci vůči mě, že musí něco a tak dále, tak já říkám ne, já jsem opravdu ten první, kdo bude stát v koloně lidí, který hájí nějaké domovní právo a tak dále. Je to opravdu vaše věc, jestli si někoho objednáte, nebo ne, a nemusíte se o to starat, nikdo vám to nenakazuje, ale pokud budete chtít řešit pojistný případ, je potřeba mít ty kontroly.
Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Další otázky už je tady, dobrý den.
posluchač
--------------------
Dobrý den. Tady je Zdeněk z Vysočiny. Já bych se chtěl zeptat, jakej druh zdiva, jaký cihly by na to šlo použít a druhá, tam je čištění vybíráním sazí pravidelně z komínů, aby nedošlo k zahoření, nedošlo k požáru.
Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře, děkujeme. Vám. Takže se zeptám, jak je to tedy s tím druhem zdiva? Tak obvykle je to z cihel třeba ten komín postavený.
Michal PECHLÁT, společnost Kominictví Pechlát s.r.o.
--------------------
Ano, takhle, důležité opět říci, že stávající předpisy jasně určují, že veškeré materiály, z kterých ty komíny jsou stavěny, to znamená, pokud bych chtěl být detailistou, tak i malta musí být certifikována, budeme toho velice špatně dosahovat, to znamená, je potřeba opravdu dneska ty komíny upravovat tak, aby ten systém, kterými ty spaliny proudí, měl tu jasnou deklaraci a certifikaci a zkušebnu na to, že může ty spaliny vést. Například plné pálené cihly, když se vrátíme do minulosti, tak řekněme, že byl vhodný materiál, ale například ty bílé vápenopískové cihly nebyly nikdy pálené, to znamená, tam bylo ještě lepší, kdyby byly dvakrát přepálené takzvané zvonivky, ale třeba ty bílý cihly, řekněme, ty úplně nebyly vhodný.
Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Vybírání a čištění vlastně komína, výběr těch sazí, toho, co napadá dolů do komína nebo na dno toho komína.
Michal PECHLÁT, společnost Kominictví Pechlát s.r.o.
--------------------
Ano, určují, jsou určité metodické pokyny k tomu, jakým způsobem by to mělo být prováděno a řekněme, že pokud budu mluvit alespoň za sebe, tak pro nás jednoznačně minimum a prostě to, co musíme u zákazníka provést, je dokonce, máme i průmyslový vysavač, protože řekněme, kdo si dneska bude sám vybírat někde a utírat popel? Prostě to je práce, kterou odvádíme my. To znamená, nejen vyčistit tu svislou část, ale i tu vodorovnou, to připojení těch kamen, kotle, a pak samozřejmě výběr sazí. Jo, neberu, nerozumím kolegům, kteří prostě vymetou akorát tu svislou část a inkasují a jdou zase dál.
Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
No, vezmeme telefonát, pak přidáme další otázky, abysme nenechali čekat posluchače. Dobrý den.
posluchačka
--------------------
Dobrý den, můžu hovořit?
Michal PECHLÁT, společnost Kominictví Pechlát s.r.o.
--------------------
Dobrý den.
Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, ano, prosím.
posluchačka
--------------------
Tady je Matějková z Plně. Prosím vás, já jsem se chtěla zeptat, minulý rok jsem teda měla tu kontrolu kominíka a když jsem se jako dozvěděla, tak mi řekl, že se teda platí, když vyčistí komín, teda vyčistil komín tak, že tam jenom seshora pustil nějakou tu a tím to prostě zvadlo, jinak jako nic s tím nedělal a řekl mi, že se platí za to, kolik je kamen do toho komínu jako dáno, čili já jsem tam měla 1, 2, 3 kamna jsem měla do dvou komínů a zaplatila jsem za to 1400 korun, já jsem si myslela, že se to dělá na komíny a ne, aby se účtovalo kolik mám teda kamen do toho, kolik mám děr teda do komínů. Můžete mi na to odpovědět?
Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, dobře.
Michal PECHLÁT, společnost Kominictví Pechlát s.r.o.
--------------------
Ano, určitě.
Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, ano, prosím.
Michal PECHLÁT, společnost Kominictví Pechlát s.r.o.
--------------------
Takže zapsal jsem si. Řeknu to asi následovně vzhledem k tomu, že mám nějaké právní povědomí a tak dále, já rozhodně nejsem ten, kdo by měl být arbitrem ve vašem řekněme občansko-firemním sporu nebo řekněme dohodě dvou stran, to je vždycky individuální, co vy dva si spolu domluvíme a tam opravdu já nemohu klasifikovat, jestli má někdo účtovat podle počtu napojených kamen, podle počtu komínů, vždycky je to individuální, ta nabídka by pro vás měla být řečena předem, za kolik se to bude dělat a podle toho teda potom vy byste tu službu měla nebo neměla objednat. Tam je spíš důležité, aby opravdu ta služba obsahovala všechno, to znamená vyčistit komín, vyčistit kouřovod, to je ten propoj mezi kotlem a komínem, vybrat saze a saze už jsou teda vaším odpadem, jo, tam je to teda potom spíš o dohodě, jestli to bude likvidovat kominík, nebo jestli si to necháte vy zlikvidovat, ale opravdu tyhle ty úkony jsou to minimum, co by ten kominík u vás měl provést plus vypsání zprávy, včetně uvedení případných zjištěných závad a nějaké komunikace s vámi, nejen teda o tom, ale neumím říct, jestli my si to účtujeme podle počtu kamen nebo komínů, to je vždycky vztah toho zákazníka s vámi.
Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Já se vrátím k rekonstrukci komína, o kterém jste tady mluvil, o frézování, o tom, že je tam potřeba dát určitou vložku, že to je svým způsobem finančně nákladná záležitost, byť nemáme šetřit na nepravých místech, ale teď jde o to, jak je poznat, že je to správně udělané, protože skoro tímto mám dojem, že vlastně nemůžeme nikdy vyhořet, nemůžeme se nikdy otrávit, pokud vlastně tímto způsobem ten komín zrekonstruujeme, ale je rozdíl i mezi těmi firmami, které tuto činnost dělají, kde mohou udělat chybu?
Michal PECHLÁT, společnost Kominictví Pechlát s.r.o.
--------------------
Tak tohle je opravdu jedno z nejožehavějších témat, které v tuhle chvíli prostě v té naší kominické branži jsou. Frézování, vložkování, velký hit jako i pro ty zhotovitele, protože to je velmi běžný komínová fréza a tak dále. Máme obrovské nebezpečí, obrovské nebezpečí u všech objektů v oblasti požární ochrany, pokud se to neprovádí pořádně, to znamená, jsou objekty vlastně až do nějakého roku 1950, které mají trámové stropy, dřevěné záklopy, rákosové stropy omítané, tam je obrovské nebezpečí, protože to frézování ztenčí cihlu, ztenčí tu sílu té stěny té cihly, při tom frézování jsou tam vibrace a tak dále, ta malta po těch letech může být vydrolená, do toho stropu, který bychom nezkontrolovali, může vzniknout nějaká vzduchová kapsa, trhlinka a tak dále, to, že tam šoupneme nebo prostě opatříme ten komín nerezovou vložkou, není v žádném případě požárním pořešením toho problému, protože ta vložka se chová jako velmi dobrý tepelný vodič a může nám ne po týdnu, ale třeba po dvou letech najednou zjistíme, že hoří a může to být v noci a to je právě z toho důvodu, že ta práce nebyla provedena se vší odpovědností, protože i já, když jdu někam k zákazníkovi, tak prostě provádím komplexní analýzu a zkontroluju celej průběh toho komína, abych věděl, jestli tam mám dřevěné stropy a tak dále. Ten zákazník ví přesně, do čeho jde a není to tak, že mi lidé volají po 3 letech, že vyhořeli, že jim tam kominík frézoval a vložkoval.
Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
To je důležité si uvědomit, pokud se k této rekonstrukci odhodláme, abychom tedy i vlastně zvážili, co všechno ten kominík může udělat a co dělá, protože víme u starých nemovitostí, u starých domů se třeba ty rákosové stropy dělaly.
Michal PECHLÁT, společnost Kominictví Pechlát s.r.o.
--------------------
Ano, přesně tak.
Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Jsou to staré trámy, staré domy.
Michal PECHLÁT, společnost Kominictví Pechlát s.r.o.
--------------------
Přesně.
Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak tady ta situace je opravdu na pováženou.
Michal PECHLÁT, společnost Kominictví Pechlát s.r.o.
--------------------
Tam opravdu, pokud víme, samozřejmě ta situace se týká i domů, kde ke komínu, prostě komín opravdu od toho vnějšího pláště, což je ta omítka, se kterou doma žijeme, tak komín musí mít kolem sebe 5centimetrové ochranné pásmo, kde nesmí být nic, co hoří, taví se a tak dále, to znamená i vestavěné skříně jsou problémem, ale opravdu, pokud mám celý strop prostě dřevěný, tak frézování, vložkováním je z mého pohledu bez toho, aniž bych si ty stropy totálně zkontroloval a případně odizoloval, vyloženě hazard.
Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
A koho je potom přizvat k tomu všemu, nebo správná kominická firma by tohle to měla vědět teda, jak to ...M
Michal PECHLÁT, společnost Kominictví Pechlát s.r.o.
--------------------
Měla a já prostě říkám, tam je to jedině na tom objednateli, aby si důkladně prověřil toho, koho si zve na to dílo objednává, tam bohužel opravdu stejně jako v jiných oblastech v Čechách si opravdu musíme všechno třikrát prověřit, zkontrolovat, reference, jak dlouoh ten člověk působí. Máme tady vzhledem k tomu novému nařízení, se najednou vyrojilo stovky, možná tisíc kominíků a je potřeba opravdu důsledně toho svého dodavatele prověřovat, zda je opravdu zkušený v oblasti, má nějaké reference, dokonce i pojištění, opravdu lidé, prosím vás, zjišťujte si, jestli ta firma, my jsme například pojištěni na 20 milionů pro každý jednotlivý případ, jestliže váš dům má hodnotu 5 milionů a ten dům není pojištěn, co se potom v případě bude řešit.
Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Ještě poslední otázka, taková praktická čistě ženská, tak si člověk říká, že po každé návštěvě kominíka by se mohlo vymalovat nebo mělo vymalovat a vzhledem k tomu, že podle zákona bychom toho kominíka měli zvát každým rokem, tak jak to vlastně probíhá ve skutečnosti?
Michal PECHLÁT, společnost Kominictví Pechlát s.r.o.
--------------------
Tak ve skutečnosti, máte pravdu, a musím říct jednu opravdu zajímavou věc, většinou objednávají ženy.
Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
No, objednávají ženy, odhodlají se k tomu a vědí, co je potom čeká.
Michal PECHLÁT, společnost Kominictví Pechlát s.r.o.
--------------------
Ano a většinou apelují na to a říkají - podívejte se šlo by to do tehdy, já mám objednané malíře nebo chci malovat tehdy a tehdy, potřebuju to od vás. Řeknu to takhle, naše práce, já neříkám, že se nám nemůže něco nepovést, ale my opravdu dbáme na to, abychom po nás žádný /nesrozumitelné/ nezanechali. Je to opravdu o preciznosti toho, že si zavřu dvířka, utěsním si ty věci, mám vysavač a tak dále, a tak dále, odvádím opravdu práci, abych ty lidi nestresoval. Většina našich zákazníků se k nám vrací právě proto, že s námi mají dobré zkušenosti v tom smyslu, že nám není lhostejný jejich obývák, nám není lhostejné to, jestli odejdem a oni musí do půl jedné do rána jako mi včera zase vyprávěl jeden pán o někom, že musel do půl jedný do rána s manželkou čistit, protože při čištění si zapomněli zavřít dvířka kominíci.
Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
No, protože máme třeba otevřený krb, tak pokud je otevřený krb, což v některých nemovitostech je, tak co to znamená právě pro majitele otevřeného krbu, když se čistí komín?
Michal PECHLÁT, společnost Kominictví Pechlát s.r.o.
--------------------
Tak rozdíl mezi otevřeným krbem a zavřenou krbovou vložkou ...
Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
No, já už jenom vidím, jak to padá všechno dolů.
Michal PECHLÁT, společnost Kominictví Pechlát s.r.o.
--------------------
Ale, ale říkám existují různé jako řekněme věci, které můžeme strčit do té cesty, ať už zvhlčené prostěradlo, na což se může připravit i ten objednatel, protože už s tím má tu zkušenost, stará matrace a tak dále, abychom ten vstup do toho krbu, abychom vytvořili ta dvířka, které mají klasické krbové vložky.
Stanislava LEKEŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak já vám děkuji mnohokrát za návštěvu, za cenné rady, za dobré rady, protože nechceme vyhořet a nechceme se otrávit samozřejmě. Michal Pechlát ze společnosti Kominictví Pechlát s.r.o. byl naším hostem a vy své otázky můžete teď ještě směřovat i na náš rozhlasový web, a tam platí adresa dvojka.rozhlas.cz, tam je chat a tam piště své otázky, dostanete na ně odpověď. Děkuji za návštěvu.
Michal PECHLÁT, společnost Kominictví Pechlát s.r.o.
--------------------
Já také děkuji. Na shledanou.


Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Vždycky jsem si přál ocitnout se v románu Julese Verna. Teď se mi to splnilo.

Václav Žmolík, moderátor

tajuplny_ostrov.jpg

Tajuplný ostrov

Koupit

Lincolnův ostrov nikdo nikdy na mapě nenašel, a přece ho znají lidé na celém světě. Už déle než sto třicet let na něm prožívají dobrodružství s pěticí trosečníků, kteří na něm našli útočiště, a hlavně nejedno tajemství.