Za posledních 100 let se česká fauna rozrostla o 27 druhů savců

7. duben 2013

Fauna bývá mnohdy mylně považována za část přírodního prostředí, která se mění jen v horizontu tisíců či milionů let v souvislosti s geologickými či klimatickými procesy.

Ve skutečnosti to je jinak
Složení zvířeny se kvalitativně (počet druhů) i kvantitativně (zastoupení druhů) mění i v údobích desítek či stovek let. U savců můžeme změny v druhovém složení vcelku dobře doložit, neboť na přelomu 19. a 20. století F. Bayer publikoval přehled našich savců, jehož jedinou nevýhodou je, že popisuje poměry pouze v Čechách. Připočteme-li však další druhy v té době prokazatelně známé i z Moravy a Slezska, máme solidní podklad pro srovnání vývoje naší savčí fauny za uplynulých 100 let.

"Novinky"
Za posledních zhruba 100 let se česká fauna rozrostla o 27 druhů savců. Lze je zhruba roztřídit do čtyř hlavních kategorií. První skupinu tvoří druhy na našem území nově prokázané (rejsec černý, myšice malooká, myšivka horská, netopýr východní, netopýr obrovský, netopýr jižní, netopýr Saviův, létavec stěhovavý, tchoř stepní, šakal obecný). Druhý, stejně početný soubor zahrnuje druhy vysazené u nás nebo v sousedních zemích (cizokrajné druhy jelenovitých, kamzík horský, muflon, ondatra, nutrie, norek americký, psík mývalovitý a mýval severní). Zbytek připadá na druhy, které získaly jiný taxonomický status (ježek východní, myšice lesní a čtyři druhy netopýrů) či se na našem území znovu objevily (los evropský, bobr evropský).

Článek publikujeme se souhlasem časopisu Vesmír 04/2013.

autor: Miloš Anděra
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Sestru se mi nikdy nepodařilo dočíst. Citlivého člověka jsem poslechla až do konce.

Iva Jonášová, ředitelka Vývoje a výroby

citlivy_clovek.jpg

Citlivý člověk

Koupit

Nový román českého básníka, prozaika, překladatele a publicisty, ve kterém se prolínají groteskní a tragické prvky a který vypráví příběh ze žhavé současnosti. Jáchym Topol získal za tento titul Státní cenu za literaturu.