Vytápějte dům efektivně

4. říjen 2012
Rada pro tento den

Stavíme–li nový nebo rekonstruujeme starší dům, čeká nás rozhodnutí, zda zvolit zemní plyn, elektřinu, nebo pevná paliva.

Vzhledem k tomu, že odhad vývoje cen energií se nápadně podobá věštění z křišťálové koule, je výhodné doplnit hlavní zdroj vytápění ještě dalším zdrojem. A podstatné snížení nákladů znamená řádné zateplení domu.

Plyn

Je to komfortní palivo nevyžadující téměř žádné zásahy a fyzickou námahu. Důležitá je volba správného kotle, s níž by nám měl poradit odborník. Pokud pořizujeme nový kotel, obvykle volíme kondenzační kotel s více než stoprocentní účinností, protože využívá i odpadní teplo spalin. Podmínkou je však vhodně navržený topný systém, neboť největší účinnost mají kondenzační kotle při teplotách topné vody na výstupu z kotle do 50 °C. Proto je kondenzační kotel obzvlášť vhodný pro kombinaci s teplovodním podlahovým topením.

Elektřina

Elektřina je podobně komfortní jako plyn. V současnosti jsou velmi užívané systémy elektrického velkoplošného nízkoteplotního vytápění topnými rohožemi nebo kabely, které jsou zabudované do podlahy, stropu nebo stěn, takže v interiéru neruší. Další možností, jak topit elektřinou, je elektrokotel – v našich podmínkách nejčastěji ve spojení s teplovodním podlahovým topením. Tento zdroj je nejvhodnější u dobře zateplených nebo nízkoenergetických domů. Elektřina rovněž pohání tepelná čerpadla, tyto systémy jsou však stále poměrně drahé.

Kusové dřevo

V současnosti je jedním z nejlevnějších zdrojů energie. Vysokou účinnost spalování zajišťují především dvouplášťové teplovzdušné typy kamen či krbových vložek s možností rozvodu teplého vzduchu i do dalších místností. Láci zde ovšem vyvažuje náročnost obsluhy a přípravy dřeva a jeho skladování. Méně namáhavým způsobem vytápění pevnými palivy jsou centrální kotle na uhlí, dřevo, pelety či biomasu, nejlépe ty, které pracují automaticky.

Celý text najdete v zářijovém čísle časopisu Receptář.

Spustit audio