Vyšla výroční zpráva o postavení židovských komunit v Evropě v roce 2013

18. květen 2014

Kantorovo centrum telavivské univerzity zveřejnilo nedávno výroční zprávu o postavení židovských komunit v Evropě v roce 2013. Z jejích údajů vybíral a situaci pro naše vysílání komentoval tajemník Federace židovských obcí v České republice Tomáš Kraus.

Podle zprávy se počet násilných útoků proti Židům v loňském roce snížil. Na celém světě jich bylo zaznamenáno 554, což je o 19 % méně než v roce předcházejícím. Mezi registrované útoky se počítá nejen fyzické napadení konkrétních osob, ale také zhanobení židovských památek, synagog nebo hřbitovů.

Přes celkový pokles takovýchto incidentů však lze současně konstatovat, že v některých kategoriích protižidovských projevů stejně jako v některých zemích je naopak patrná opačná tendence. Nejvíce útoků bylo zaznamenáno opět ve Francii.

Z výzkumu také vyplývá další varovný trend, totiž, že antisemitské názory, především v západní Evropě, přejímají stále mladší lidé. Zde bylo zaznamenáno šíření hanlivého gesta, které vychází z nacistického pozdravu. Nejen mladí lidé se v tomto posměšném postoji fotografují před známými pietními místy, například před Domem Anny Frankové v Amsterodamu nebo dokonce v areálu koncentračního tábora v Osvětimi.

Prognózy přitom naznačují ještě nepříznivější vývoj. S tím, jak náš svět opouštějí svědkové šoa a druhé světové války, se mění kolektivní paměť. Svět současně musí řešit aktuální společenské, politické a ekonomické krize. Zapomínání je tak stále patrnější a naopak dávné obviňující stereotypy si opět hledají obětní beránky. K optimismu nepřidají ani vyhlídky na výsledek nadcházejících voleb do Evropského parlamentu. Starý kontinent se může ocitnout v situaci, kdy významně vzroste role extremistických a populistických uskupení.

Před takovou budoucností varují četné mezinárodní instituce včetně těch židovských. Evropský židovský kongres na základě své vlastní analýzy vyzývá k co největší účasti na evropských volbách. Právě absence hlasů demokraticky smýšlejících voličů může nahrát populistům z krajních pozic, ať politicky napravo či nalevo. Průzkumy hovoří dokonce o vítězství takových stran ve Francii a Velké Británii. Jaké důsledky by mělo posílení jejich pozic pro evropské židovské komunity i pro politiku Evropské unie vůči Izraeli, je nasnadě.

Avšak nejen volby do orgánů Evropské unie představují nebezpečí pro dosavadní stabilitu evropské židovské komunity. Na východě kontinentu se Židé ocitli uprostřed konfliktu mezi ukrajinskými nacionalisty a separatisty. Obě znepřátelené strany se uchylují k antisemitské rétorice a zároveň se z antisemitismu osočují. Vrcholem byl koncem dubna atentát na starostu Charkova Genadije Kernese, o němž se vědělo, že je židovského původu.

Lze proto s jistotou očekávat, že zpráva o situaci evropských židovských obcí za rok 2014 bude ještě nepříznivější, než ta za rok minulý.

autor: Tomáš Kraus
Spustit audio

Více z pořadu