O pořadu Vypravěči

Životní příběhy a epizody, vzpomínky, zážitky, úvahy.

Pořad vzniká jako monolog vedený vybranou osobností. Je nabídkou k jakémusi vnitřnímu dialogu s posluchači. Posezení pod lampou, v pološeru, kdy máte čas a chuť nechat se unést líčením dějů, životaběhu nebo vyznáním věcem, které máte v životě rádi. Žádný moderátor, žádné interview. Jen jeden (ztišený) hlas a příběh.

Připravují:
Libor Vacek
Světlana Lavičková
Alena Kumstýřová

Historie:
Pořad jsme vysílali od ledna 2017 do března 2019. Záznamy pořadu najdete k on-line poslechu v Archivu pořadů.