Výlety nás pozvou na Slavnosti chleba

Obec Lenora je proslavená jednak sklářskou výrobou, jednak krytým mostem, tzv. rechlemi, a zejména obecní pecí na chleba.

Sklářská tradice skončila nepodařenou privatizací a následně zánikem sklárny v polovině devadesátých let. Zbylo nám tu sklářské muzeum.
Krytý most a obecní pec na chleba jsou nemovité kulturní památky, oběma Obec Lenora věnuje velkou pozornost.

Zejména pečení chleba učinilo Lenoru slavnou v rámci České republiky, ale často sem zavítají i návštěvníci z ciziny.


O obnovu veřejného pečení se v devadesátých letech postaral místní rodák Václav Mráz, který založil Velkou lóži pecařskou a spolu s několika nadšenci příležitostně prováděl ukázky pečení pro veřejnost. Později pečení převzal Augustin Sobotovič a z pečení se stala pravidelná událost. Již několik let se peče pravidelně každou poslední sobotu v měsíci od dubna do prosince. Postupně si pečení získalo obrovskou oblibu veřejnosti, pokaždé pečení navštíví několik desítek, v době letní slavnosti či silvestrovských oslav dokonce stovek návštěvníků. Někdy je pečení doprovázeno vystoupením lidového hudebního souboru. Často na pečení zavítají i média, ať rozhlas, televize nebo noviny. Lenoře se věnoval i jeden díl Toulavé kamery.


Od roku 2008 jsme tradici pečení zvolili jako nosné téma pro Lenorskou slavnost chleba. Koná se každoročně poslední červencovou sobotu. V tuto dobu na Šumavě vrcholí turistická sezóna, proto slavnost nenavštěvují jen místní, ale i turisté z celé republiky, kteří tu zrovna tráví dovolenou.

Pečení chleba


Součástí slavnosti je pečení chleba, houstiček a lenorských česnekových placek v historické obecní peci, která je od centra dění vzdálena jen asi 150 metrů. Vždy u toho vyhrává malá kapela.

Na prostranství před obecním úřadem po celé dopoledne probíhá přehlídka pekařských výrobků regionálních pekáren. Již pravidelně se zúčastňují Klas Prachatice, Šumava Volary a Cais Vlachovo Březí. Jejich výrobky mohou lidé nejen vidět, ale také si je zakoupit. Zdarma mají možnost ochutnat nejrůznější druhy chlebů, seznámit se s některými recepturami a během ochutnávky vybírat nejlepší chléb. Okolo poledního se vyhlašuje vítěz soutěže O nejlepší chléb. Hlasovací lístky jsou slosovatelné, v tombole máme pěkné ceny. Další soutěž je určena především pro místní. Lidé mohou předvést svůj pekařský výrobek, který zhodnotí porota. Měli jsme tu vynikající pouťové koláče, vloni koláč na plech, letos to bude nejspíš univerzální moučník. Pro vítěze je připravena odměna.
Návštěvníci se mohou zapojit do několika soutěží. Vloni např. zaujala disciplína ve výdrži- jak dlouho soutěžící dvojice udrží bochník chleba na napřažených rukou. Jsou zde k vidění ukázky řemeslné výroby, např. řezbář, kameník, hrnčíř, kovář, přadlena, dále prodejní stánky – snažíme se preferovat např. výrobky se značkou Šumava originální produkt.

Nezbytný nákup

Lidé mohou navštívit místní brusírnu skla Antonína Chrapana, kde si mohou práci pod dozorem vyzkoušet. Rovněž je otevřené naše sklářské muzeum.

Každoročně jsou součástí slavnosti hudební či divadelní vystoupení. Pro dospělé i děti bývají připraveny 2 – 3 atrakce, letos by to měly být bungee trampoliny, vloni jsme tu měli surf simulátor a mobilní šplhací stěnu, jindy zase střelbu z kuší a šermíře. Výborným obohacením programu jsou aktivity Národního parku Šumava, který zde pořádá soutěže s ekologickou tématikou, ukázky např. výroby papíru či předmětů z ovčí vlny atd.

Odpolední program je již klidnější, s menším počtem návštěvníků a převažují místní. Je zde postavený stan, probíhá hudební vystoupení, vloni si obdiv získala country kapela ze Strakonic, jindy to zas bývá dechovka. Mezi hudební produkcí vždy probíhají 2- 3 vstupy, např. divadlo, interaktivní program pro děti, kejklíř, akrobatický cyklista…

Okolo 19.00 oficiální program slavnosti končí. Poté se obvykle v restauraci koná ještě menší taneční zábava.