Vůle je nejsilnější energie ve vesmíru. Jak se stát silnou osobností, radí Alekos Kufudakis

1. říjen 2020

Silné osobnosti se dají poznat už v mateřské školce. Přesto ale autorita není věc vrozená. „Startovací čáru máme všichni stejnou,“ říká psycholog Alekos Kufudakis.

Kdy a jak se tedy člověk stává silnou osobností? „Psychologie pojem silná osobnost nezná. Pracuje s pojmem autorita. Dá se ale říct, že člověk se stává silnou osobností, když má schopnost sebereflexe. Je schopen udělat něco, co mu není primárně komfortní, ale vidí v tom nějaký smysl.“

K tomu, aby člověk posílil svoji osobnost, je potřeba hlavně vůle. „Ať se člověk rozhodne pro cokoli, nikdo nemůže zabránit tomu, aby se to nestalo.“

Která tlupa vyhraje?

Následování autorit je velmi přirozené. „Je to princip organizace lidské společnosti. Aby lidé něčeho dosáhli, potřebují se zformovat a organizovaně dělat nějakou činnost. Zároveň se musí vyprofilovat vůdce, kterému věří, protože jsou na něm existenčně závislí. Za ním pak půjdou, protože buď vyhraje jejich tlupa, nebo ta cizí,“ vysvětluje základní princip Alekos Kufudakis.

Autority se běžně dělí na formální a neformální. Problém může nastat, když se dosazená, tedy formální, autorita začne chovat autoritářsky a svou autoritu si vynucuje. Příkladem neformální autority byl například Karel Gott. „Měl ohromné charisma a úžasnou barvu hlasu, který vyvolával libé pocity napříč velkým posluchačským spektrem.“

Jak je to s autoritami v rámci rodiny? Jsou součástí silné osobnosti i slabosti? Jak se stát silnou osobností?

Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Anglický humor, který léčí! A nestárne...

Vladimír Kroc, moderátor

doktor_v_domě.jpg

Doktor v domě

Koupit

Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko. Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko. Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko. Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko