Věra Roubalová Kostlánová

Psychoterapeutka, vede skupinu projektu Rodiny po holocaustu

Byla jsem pozvaná do pořadu Jak to vidí...

Věra Roubalová Kostlánová

Co dělám v rozhlase:
Byla jsem pozvaná do pořadu Jak to vidí...

Mimo rozhlas:
Narodila jsem se roku 1947 v Praze. Vzhledem k politické diskriminaci mých rodičů jsem se dostala jen na strojní průmyslovku a poté na ČVUT – fakultu strojní. V roce 1970 jsem se vdala a narodily se nám čtyři děti. V roce 1977 jsme s mužem podepsali Chartu 77.

Až po roce 1989 jsem začala pracovat na Odboru pro uprchlíky MV a poté v nevládních organizacích. Absolvovala jsem čtyřletý výcvik v Gestalt terapii a výcvik v supervizi.

V současnosti poskytuji psychologické poradenství a supervizi. Věnuji se dlouhodobě práci s uprchlíky, s příchozími. Ve spolku InBáze vedu skupinu terapeutů, kteří poskytují psychoterapii uprchlíkům a migrantům (TEP). S H. Klímovou vedu již dvacet let psychoterapeutickou skupinu v projektu Rafael Centra s názvem Rodiny po holocaustu a věnuji se i individuální psychoterapii.

Zaměřuji se na terapii traumatu a jeho přenosu na další generace. V Rafael Institutu vedu také Rafael Centrum a jsem výcviková vedoucí. Zajímám se o dění v občanské společnosti, zajímám se o to, jak se žije lidem kolem mě. Mám dvanáct vnoučat.