Vanke / Wanke

O původu příjmení
O původu příjmení

Německé příjmení Wanke dnes nosí 163 obyvatel ČR. Vzniklo z české zdrobněliny Vaněk, která byla odvozena z rodného jména Václav. To je české jméno slovanského původu, které znamená doslova „více slavný“. Sv. Václav je český světec a ochránce Čech a Moravy, je také patronem sládků, pivovarníků a vinařů.

Použitá literatura:
J. Beneš, Německá příjmení u Čechů, Ústí nad Labem 1998, s. 174; J. Beneš, O českých příjmeních, Praha 1962, s. 129 

Spustit audio
autor: Žaneta Dvořáková