Úžasné životy: Přemysl Otakar II. podle režiséra Jana Svatoše

22. květen 2022

Zakladatel českých měst nebo dobyvatel alpských oblastí. Český panovník Přemysl Otakar II. patří k nejvýznamnějším vládcům přemyslovského rodu. Do české historie se zapsal jako „král železný a zlatý“. Jako mocný panovník si však vytvořil i celou řadu nepřátel, například část české šlechty. Přemyslům život přibližuje v dalším díle cyklu Úžasné životy režisér Jan Svatoš, který o něm natočil dokumentární film.

Přemysl Otakar kvůli své druhorozenosti nebyl předurčen k tomu, aby se králem stal. Cestu k českému trůnu mu otevřela až předčasná smrt staršího bratra Ladislava. Jejich otec, Václav I., se po skonu svého prvorozeného syna uzavřel do sebe a panovnickým povinnostem nevěnoval příliš pozornosti.

Přemysl Otakar toho využil a i pod tíhou české šlechty se proti svému otci vzbouřil. Povstání proti otci ovšem pro Přemysla Otakara skončilo v roce 1249 neúspěchem. „Václav I. uštědřil Přemyslovi prohru a lekci,“ říká režisér Jan Svatoš. Osudné se pro Přemysla podle něj stalo i to, že nebyl příliš zběhlý v politických intrikách a že byl spíš přímočarý. „Zjistil, že politika má limity, dalo mu to první zkušenost,“ dodává Svatoš.

Po porážce zůstal Přemyslu Otakarovi titul moravského markraběte. Později se ovšem stal rakouským vévodou, dokonce se v roce 1252 oženil s výrazně starší Markétou Babenberskou, dědičkou rakouských zemí. O rok později zemřel Václav I. a Přemyslovi připadl i český trůn.

Hrobka českého krále Přemysla Otakara II. v katedrále svatého Víta

Města a Němci

České království Přemysl převzal v žalostném stavu. „Měl ale velké ambice, které šly za hranice českého království,“ připomíná Svatoš. Proto Přemysl Otakar urychleně začal budovat bezpečné cesty, vlčí jámy, kláštery a hlavně královská města, třeba České Budějovice „Založení Českých Budějovic bylo motivováno bojem s rodem Vítkovců,“ vysvětluje Svatoš. Další města ale vznikala třeba v souvislosti s těžbou zlatých kovů a mincovnictvím.

Do zaostalého království musel Přemysl Otakar přivést i vzdělané pracovníky, kteří s rozvojem pomáhali. Šlo zejména o německy mluvící lidi. Právě to mu někdy bývá vyčítáno, že se kvůli tomu zadělalo na pozdější střety mezi Čechy a Němci. „Těžko dneska soudit, doba byla jiná,“ upozorňuje Svatoš. „Odborníci mezi Čechy nebyli,“ dodává.

Přemyslův pád

Jan Svatoš

Roli klíčového Přemyslova protivníka sehrál Rudolf I. Habsburský. Původem švýcarský šlechtic se v roce 1273 stal římským králem a na mocném Přemyslovi chtěl zpět vydobýt některá území, například rakouské země. „Přemysl věřil, že bojuje s ohrožením českého státu,“ říká Jan Svatoš.

V roce 1278 se střetli v bitvě na Moravském poli, v níž Přemysl Otakar II. padl. Následně nechal Rudolf vystavit Přemyslovo zohavené tělo v Marcheggu a ve Vídni. „Nestačilo zlikvidovat protivníka fyzicky, ještě se bojovalo proti kultu, proti veřejnému obrazu,“ podotýká Jan Svatoš.

Přemysl Otakar II. měl sice podle režiséra Svatoše spoustu chyb, zůstalo po něm ale i mnoho zásluh, například v oblasti dobročinnosti. „Bylo to poprvé, kdy se ukázalo, že české království má navíc než být středoevropským královstvíčkem, že může dát Evropě i něco víc,“ myslí si Svatoš.

autor: Jan Herget
Spustit audio

Související

  • 79. schůzka: Přemysl Otakar II.

    „Na Moravu s ním!“ Nejsme si jisti, jestli poslal král Václav svého synka Přemysla Otakara na Moravu zrovna těmito slovy, ale nějak podobně to říct musel.

  • 80. schůzka: Zrození měst

    Přemysl Otakar II. je považován za otce a nejvelkorysejšího zakladatele středověkých měst. Založil jich sám asi pětadvacet, ale za jeho vlády jich vzniklo kolem padesáti.