Určit lokality, kde jsou ryby nejvíce kontaminované, je prý hodně složité - 7. února

8. únor 2012

Úterní poradna Dvojky patřila novému způsobu zkoumání toxicity ryb. Hostem byla Lucie Drábová z Ústavu chemie a analýzy potravin Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické Praha. (Neautorizovaný a needitovaný přepisu pořadu najdete v článku.)

Marie RETKOVÁ, moderátorka
--------------------
Doufám, milí posluchači, že trávíte příjemné dopoledne s Dvojkou Českého rozhlasu, že to dopoledne bude příjemné i dál, po jedenácté hodině nás navštíví herec Václav Vydra a teď budeme povídat o velezajímavém projektu, projektu Ústavu chemie a analýzy potravin Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické Praha, tak a budeme mluvit o projektu Toxické látky v rybách. Tým paní profesorky Hajšlové vymyslel totiž novou unikátní metodu, jak odhalit, zda zůstávají toxické látky v tělech ryb. A já zdravím na Dvojce Českého rozhlasu paní inženýrku Lucii Drábovou, která je v týmu paní profesorky Hajšlové a po níž se vlastně ten projekt jmenuje, ne, není to tak? Paní inženýrko, co to je za projekt?
Lucie DRÁBOVÁ, Ústav chemie a analýzy potravin Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické Praha
--------------------
Dobrý den. Projekt se vlastně týká toxických látek, jak už tady bylo řečeno, které se nachází vlastně po ropné katastrofě v Mexickém zálivu v tělech ryb a mořských plodů. Je to vlastně metoda, která byla vyvinuta v rámci jednoho velkého projektu mezinárodního, který se nazývá Confidence a do této metody byly zahrnuty toxické látky jako jsou polychlorované bifenyly, polycyklické aromatické uhlovodíky a bromované retardéry hoření, které jsou možné kontaminanty zrovna těch ryb a mořských plodů.
Marie RETKOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená, to jsou látky člověku nebezpečné, tak bychom to mohli shrnout?
Lucie DRÁBOVÁ, Ústav chemie a analýzy potravin Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické Praha
--------------------
Většina z těchto látek se považuje za lidské karcinogeny, to znamená látky způsobující nebo mohou způsobovat rakovinu.
Marie RETKOVÁ, moderátorka
--------------------
Rakovinu. Je to světově unikátní metoda, vy jste vlastně se zúčastnili soutěže a v té jste vyhráli, pochlubte se, prosím.
Lucie DRÁBOVÁ, Ústav chemie a analýzy potravin Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické Praha
--------------------
Vlastně my jsme v rámci toho projektu vyvinuli metodu, která byla následně zaslána do Ameriky na výzvu americké asociace sdružující analytické laboratoře, kam další metody poslalo dalších 30 laboratoří a mezi těmito 30 laboratořemi byla naše metoda vybrána jako nejvhodnější pro stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků jako residui, které zůstanou vlastně po té ropné havárii v tom Mexickém zálivu.
Marie RETKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak to blahopřejeme. Je to určitě také v praxi velmi prospěšná metoda, je to složité to zjišťovat, je to nákladné?
Lucie DRÁBOVÁ, Ústav chemie a analýzy potravin Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické Praha
--------------------
Právě, že výhodou té naší metody je, že tato metoda je velice jednoduchá, a to vlastně byl ten důvod, proč ta metoda byla vybrána, je jednoduchá a rychlá, nepotřebujeme k ní žádné extrémní laboratorní vybavení, takže ve výsledku vyšla daleko snadněji a rychleji než všechny zúčastněné metody.
Marie RETKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, milí posluchači Dvojky Českého rozhlasu, můžete se paní inženýrky Lucie Drábové na cokoliv zeptat, co se týče toxických látek v rybách, můžete jednak posílat maily jejakaje@rozhlas.cz, pak také SMSky na R2 mezera JEJAKAJE mezera a text na 9077704. No, a telefonní čísla sem do studia znáte, 221552525 a 221552424.
Marie RETKOVÁ, moderátorka
--------------------
Na Dvojce Českého rozhlasu mluvíme o toxických látkách v rybách s paní inženýrkou Lucií Drábovou. Dobrý den, zdravíme ve vysílání prvního volajícího posluchače. Dobrý den.
posluchač
--------------------
Ano, posluchač z Mladé Boleslavi, dobrý den.
Marie RETKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den.
posluchač
--------------------
Já bych se chtěl zeptat jenom na dvě věci, a to na metodu, jakou používali k detekci těhle těch residuí, to znamená, polychlorovaných bifenylů a těch aromatických polycyklických uhlovodíků.
Marie RETKOVÁ, moderátorka
--------------------
Je vidět, že jste z oboru, tedy slyšet.
posluchač
--------------------
Pak bych prosím poprosil, jak se v tom Mexickém zálivu mohou vyskytovat ty uhlovodíkové bromované retardéry, odkud se tam vzaly, to je druhá otázka. Děkuju hezky za odpověď.
Marie RETKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, děkujeme. Děkujeme za otázku. Paní inženýrko, tak jaká je to metoda, můžeme ji popsat?
Lucie DRÁBOVÁ, Ústav chemie a analýzy potravin Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické Praha
--------------------
Tak detekční metoda je určitě metoda plynové chromatografie z hmotnostní detekcí pro všechny tři skupiny látek.
Marie RETKOVÁ, moderátorka
--------------------
Mluvíte pro mě čínsky, ale určitě tomu ten pán bude rozumět.
Lucie DRÁBOVÁ, Ústav chemie a analýzy potravin Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické Praha
--------------------
Myslím, že ano. A na druhou otázku, co se týkalo těch bromovaných retardérů hoření, to nám tady došlo k nedorozumění, protože sice metoda je pro tyto tři skupiny látek, ale ta metoda, co jsme zasílali do AOAC se týkala pouze skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků, kdy ty se tam dostávají vlastně z té ropy. Ty bromované retardéry hoření se tam můžou dostat jako enviromentální kontaminant, to znamená kontaminant přírodního prostředí, který se vlastně vyskytuje všude kolem nás, ale víceméně tato metoda, o které se tady zrovna teď bavíme a která by byla úspěšná, je sice vhodná i pro tyto skupiny látek, ale přímo jich se jakoby netýká.
Marie RETKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak musím říct, že posluchači to vzali trochu z praktické stránky, což je asi dobře, na jejakaje@rozhlas.cz přišel mail od Jany. Kupuju dětem rybu pangasius, je bez kostí, četla jsem, že žije ve vietnamských vodách něčím kontaminovaných. Jaké doporučujete kupovat ryby pro děti, které vody nejsou kontaminované, které druhy ryb jsou nejbezpečnější pro konzumaci. Je to složité, ale určitě to posluchači samozřejmě berou z té praktické stránky?
Lucie DRÁBOVÁ, Ústav chemie a analýzy potravin Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické Praha
--------------------
Tak tohle je vysoce praktická stránka a když se to vezme v pohledu, které ryby jsou a nejsou zdravé, tak v každé rybě se nějaký kontaminant určitě v nějakém malém ...
Marie RETKOVÁ, moderátorka
--------------------
Minimálním množství najde.
Lucie DRÁBOVÁ, Ústav chemie a analýzy potravin Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické Praha
--------------------
Množství najde. Takže říct úplně, která ryba z tohoto pohledu je nejčistší, je strašně složitá a je to vlastně, nedá se to říct ani tak druh po druhu, spíš je to opravdu lokalita toho výskytu těch daných ryb, takže na tuto otázku je velice složité takto jednoduše odpovědět.
Marie RETKOVÁ, moderátorka
--------------------
A i ten pangasius, to tak bychom nechali u ledu? Dobře. A jaké vy dáváte jakým rybám přednost, paní inženýrko, spíš sladkovodním nebo spíš mořským?
Lucie DRÁBOVÁ, Ústav chemie a analýzy potravin Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické Praha
--------------------
Já spíš těm mořským rozhodně, ty mám opravdu radši, ale když se jedná o mě, tak v mém jídelníčku se ty ryby zase tak často nevyskytují.
Marie RETKOVÁ, moderátorka
--------------------
A věříte tomu, že ty mořské ryby budou mít těch látek, které nejsou příliš zdraví prospěšné méně?
Lucie DRÁBOVÁ, Ústav chemie a analýzy potravin Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické Praha
--------------------
Taky bych to neříkala tak souhrnně a neházela bych jako, že sladkovodní ryby jsou špatné, oproti těm mořským, to vůbec ne, tímto stylem bych to nedělila.
Marie RETKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, 221552525 nebo 221552424, nebo můžete poslat mail na jejakaje@rozhlas.cz a mluvíme o toxických látkách v rybách s paní inženýrkou Lucií Drábovou. Paní inženýrko, kolik vás bylo v tom týmu a jak to dlouho trvalo, než jste vlastně na tuhle metodu, unikátní světovou metodu kápli?
Lucie DRÁBOVÁ, Ústav chemie a analýzy potravin Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické Praha
--------------------
Tak v týmu je nás, myslím, že 7 přímo zabývajících se tímto projektem a vývoj té metody zabral tak přibližně rok.
Marie RETKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak připravujete vzorky pro analýzu, ptá se Vladimír, a přidává otázku mikrovlnným rozkladem?
Lucie DRÁBOVÁ, Ústav chemie a analýzy potravin Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické Praha
--------------------
Ne, ne, vzorky se nepřipravují mikrovlnným rozkladem, vzorky jsou jednoduše zhomogenizovány v mixeru, potom vlastně naváženy do extrakční /nesrozumitelné/ jsou vytřepány do organického rozpouštědla, takže víceméně nepoužíváme žádnou techniku, která by byla běžná pro tyto vzorky, jako je třeba /nesrozumitelné/ extrakce, kdy se vlastně vzorek vaří pod /nesrozumitelné/ chladičem nebo zrovna ten mikrovlnný ...
Marie RETKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tohle mi přijde skutečně velmi jednoduché.
Lucie DRÁBOVÁ, Ústav chemie a analýzy potravin Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické Praha
--------------------
Tato metoda je velmi jednoduchá.
Marie RETKOVÁ, moderátorka
--------------------
Máme telefonát, dobrý den. Vítáme ve vysílání Dvojky, můžete se ptát.
posluchačka
--------------------
Jsem to já?
Marie RETKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, jste to vy, my vás vítáme. Dobrý den.
posluchačka
--------------------
Dobrý den. Velice vás zdravím a omlouvám se za dotaz, maminka jedna přede mnou už podobný měla a mě by to teda velice zajímalo, protože děti mají hrozně rádi ryby, tak my se orientujeme spíš na kapříky, ale přece jenom v mořských rybách ten jód je a tabletkový podání se mi moc nelíbí. A já jsem chtěla poprosit, v těch, celkově tedy pro děti předškolního a lehce školního věku, jaký jsou ty rybičky vhodný, jestli by to šlo malinko jako upřesnit, protože kolikrát, když je na štítku Vietnam, tak to ve mě nebudí až tak moc velkou důvěru a těch ryb je dost.
Marie RETKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, děkujeme za dotaz. Nevím, jestli paní inženýrka bude umět úplně odpovědět. Tak dobře, tak paní inženýrka tady to bohužel vám asi nezodpoví tento dotaz, protože myslíte, že spíš třeba z těch severních moří tam je to bezpečnější obecně řekněme?
Lucie DRÁBOVÁ, Ústav chemie a analýzy potravin Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické Praha
--------------------
Kdyby se to bralo vlastně, vzhledem k tomu, že já jsem dělala studii, která se zabývala spíš kontaminanty takových těch balených rybiček, co jsou v konzervách, tak, kdyby se to vzalo z tohoto pohledu, tak byl velký rozdíl třeba mezi rybičkama, který byly z Baltického moře a jenom způsobený tím, že vlastně okolo je velká koncentrace různých továren a prostě průmyslu, který může případně zkontaminovat vlastně tu vodu, ve které ty ryby žijí, ale neházela bych to prostě do jednoho pytle. Říct opravdu z této lokality ty ryby jsou hodně kontaminovaný, je to strašně složitý, protože u té ryby záleží na množství tuku, na stáří té ryby, na lokalitě, ve které ta ryby se vyskytuje. Opravdu těch faktorů je tam hodně.
Marie RETKOVÁ, moderátorka
--------------------
Faktorů je spousta. Máme další telefonát, dobrý den. Vítáme vás. Můžete se ptát. Ano.
posluchačka
--------------------
Já jsem se chtěla zeptat na rybník, který je 100 metrů od silnice a dost frekventované, jak to je se sladkovodníma rybama, kapry a tak, když se tam chytají, jestli teda taky jsou nějak postižený?
Marie RETKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, děkujeme za dotaz.
posluchačka
--------------------
Benzinem a podobně. Děkuju.
Lucie DRÁBOVÁ, Ústav chemie a analýzy potravin Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické Praha
--------------------
Tak teoreticky mohou být a nemusí, to taky, jak už jsem říkala, záleží na hodně faktorech a pokud třeba je tam nějaký únik té nafty do té vody, tak je možnost, nebo jestli třeba si tam lidi můžou mýt auta nebo nějakým způsobem to kontaminovat, tak samozřejmě možnost, že ty ryby budou kontaminované, tam je, ale zase na druhou stranu ta kontaminace nebude tak vysoká, že by to nějak ohrozilo zdraví.
Marie RETKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den. Další posluchačka na telefonu. Vítáme. Dobrý den.
posluchačka
--------------------
Dobrý den. Zdravím vás i celý kolektiv. Prosím vás, mám dotaz, teďko ztroskotala u italských břehů loď Costa Concordia a prakticky ty pohonný hmoty, nafta, to všechno tam ještě je, dlouho to asi bude trvat, to bude podobný takový incident jako tady v zálivu. Bohužel spotřebitelé, jak se můžou prostě bránit, když přijdou, koupěj si do domácnosti normální rybu v konzervě a ta konzerva praktiky není příliš dobrá.
Marie RETKOVÁ, moderátorka
--------------------
Určitě rozumíme vašemu dotazu, ano. Já mám pocit, že zatím nebylo řečeno, že by nějaké ropné látky z té Costy Concordie unikly, čili tam by asi k nemělo k žádnému ohrožení dojít. Jak to vidíte, paní inženýrko?
Lucie DRÁBOVÁ, Ústav chemie a analýzy potravin Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické Praha
--------------------
Taky jsem neslyšela, že by unikla nějaká ropa do vlastně do toho moře po této katastrofě, ale zase jakoby to, že tam neunikla ta ropa, neznamená, že tam žádné toxické látky nejsou, ale když tam ta ropa unikne, tak taky neznamená, že ty ryby budou extrémně kontaminovaný více než byly původně, takže jakoby ...
Marie RETKOVÁ, moderátorka
--------------------
Je to složité určitě. Zdravíme ještě jednoho posluchače, dobrý den.
posluchačka
--------------------
Dobrý den. Tady Eva Stupková, Liberec. Já mám takový dojem, že paní inženýrka se vyhýbá odpovědi na tu otázku pangasia. Já jsem je kupovala do tý doby, než jsem se kdesi dozvěděla z rádia nebo z novin, že Vietnamci je živí výkaly. Je to pravda?
Lucie DRÁBOVÁ, Ústav chemie a analýzy potravin Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické Praha
--------------------
Je pravda, že paní inženýrka se vyhýbá této odpovědi, protože je to trošku problematické na to odpovědět. Pangas je brán jako ne příliš kvalitní ryba a říká se o ní, že je něco jakoby náš kapr, protože leží při dně.
Marie RETKOVÁ, moderátorka
--------------------
No, ale nesahejte na našeho kapra.
Lucie DRÁBOVÁ, Ústav chemie a analýzy potravin Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické Praha
--------------------
Já nemám nic proti našemu kapru, to vůbec ne. Ale jakoby domnívat se, že ta ryba musí být primárně jenom špatná kvůli tomu, že se o ní něco takového napíše, není zase asi správný pohled a vzhledem k tomu, že nemám jakoby podklady žádné číselné a koncentrační, co se v té rybě jakoby ve skutečnosti vyskytuje za kontaminanty a jestli je horší nebo lepší než ty ryby ostatní, tak nemůžu vyjádřit názor, jestli ta ryba je nebo není dobrá.
Marie RETKOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní inženýrko, budou ty metody, které jste vlastně používali při tomhle tom výzkumu, použity třeba i naší inspekcí, aby bylo jasné, jaké potraviny máme na pultě?
Lucie DRÁBOVÁ, Ústav chemie a analýzy potravin Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické Praha
--------------------
Určitě. Pokud tato metoda teda projde tou mezinárodní validací, což vypadá, že ano a dozvíme se to někdy koncem února, tak ta metoda bude přijata jako mezinárodní metoda pro stanovení těch polycyklických aromatických uhlovodíků v rybách, to znamená, když bude nějaká další katastrofa, případně když budou potřebovat nějaké kontrolní orgány nebo jiné instituce vyšetřit daný vzorek na tuhle tu skupinu látek, tak tuto metodu použijou.
Marie RETKOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní inženýrko, myslím, že za všechny posluchače nezbývá než blahopřát, protože jste uspěli mezi 30 z celého světa dalšími projekty a doufám, že se vám bude dařit i dál. Pozdravujte celý tým paní profesorky Hajšlové i paní profesorku a ať se vám daří, mluvili jsme o toxických látkách v rybách. No, a pokud jste směrovali některé dotazy na web, paní inženýrka Lucie Drábová zůstane ještě na chatu, na webu dvojka.rozhlas.cz. Mějte se hezky, ať se daří. Na slyšenou.
Lucie DRÁBOVÁ, Ústav chemie a analýzy potravin Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické Praha
--------------------
Na slyšenou.


Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.