Učte se cizí jazyky!

K tomu nás nabádají autoři učebnice. A co třeba začít u češtiny, tvůrci odborných textů. Fotografii zaslal V. H.