Trapný

Slovo nad zlato
25. říjen 2019
Slovo nad zlato

Připravili a provází jazykovědec doc. RNDr. Karel Oliva a moderátor Jan Rosák.