Tobogan - 20.11.

Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu

Nevěřili byste, jací zpěváci i herci začínali v dětském pěveckém rozhlasovém sboru. Po 0:05 hodině si na vlnách ČRo 2 - Praha připomeneme 65. výročí jeho vzniku ...

Za dobu jeho existence jím prošlo několik tisíc dětí, z nichž vyrostlo mnoho osobností nejen z řad profesionálních hudebníků. Za všechny jmenujme například harfistku Janu Bouškovou, spisovatelku Zdenu Škvoreckou - Salivarovou, herečky Martu Vančurovou a Martinu Bezouškovou, zpěváky Janu Koubkovou a Jiřího Korna, režisérku Simonu Oktábcovou (těchto pět posledně jmenovaných ve vysílání po 0:05 hodině uslyšíme), skladatele Petra Maláska a Jaroslava Uhlíře, a dokonce v něm zpíval i náš současný prezident Václav Klaus.

Sbor sloužil a slouží rozhlasovým potřebám. Vytvořil ho skladatel Karel Hába a po něm se ujal vedení téměř třicet let Bohumil Kulínský. Do repertoáru zařadil jak dětské písně, tak závažná díla českých i zahraničních skladatelů. Mnoho skladeb pro sbor složil Ilja Hurník (také bude hostem pořadu). Po odchodu dr. Kulínského v roce 1973 vytvořil nový rozhlasový sbor Čestmír Stašek (rovněž bude přítomen). Ten na základě své dlouholeté zkušenosti sbormistra prosazoval hojnější koncertní činnost doma i v zahraničí. Četné ceny z mezinárodních soutěží stvrzují uměleckou úroveň sboru. V letech 1990 - ´91 fungoval sbor pod vedením mladého sbormistra Luboše Krtičky a od roku 1992 vede Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu Blanka Kulínská (v současnosti společně s Lukášem Jindřichem), kterou se Česká hudební rada rozhodla ocenit za její celoživotní tvůrčí práci, a to v přímém přenosu Toboganu.

Potěšte se zpěvem i vyprávěním těch, kterým pěvecký sbor Českého (dříve Československého) rozhlasu přinesl do života hudbu a přátelství.

Reprízu pořadu vysíláme na ČRo 2 – Praha po 0:05 hodině.