Teď jsme konečně doma, říká baronka Jana Hildprandtová–Germenisová

5. srpen 2010

Baronka Jana Hildprandtová–Germenisová byla hostem dnešního (čtvrtečního 5.8.) Setkání Hosta do domu. Zajímali jsme se o její slavné dávné (i nedávné) předky, návrat do jižních Čech i dětství v Etiopii...

Baronka Jana, spolu se svým řeckým manželem architektem Spiridonem Germenisem, matkou Kornélií a synem, žila první 4 roky, od roku 1990, na zámku Blatná. Neměli však vlastní soukromí a tak se přestěhovali do opraveného empírového domku v zámeckém parku, kde kdysi žil bratr manžela paní Kornélie, baron Jindřich Hildprandt, který byl významným sochařem. Je tu větší soukromí a bydlení v menších prostorách je z mnoha důvodů praktičtější. Svobodní pánové z Hildprandtů žijí v Čechách od 17. století. Erbovní list dostali v roce 1530, v roce 1579 byli přijati mezi říšskou šlechtu, v roce 1629 se stali českými šlechtici a posléze byli povýšeni na svobodné pány.

Na každém správném zámku straší. Nejinak je tomu i v Blatné. Místní zvláštností je šedá a ne Bílá paní. Podle pověsti byla velmi mladá dívka zaživa zazděna do kaple. To, že se jí dnes neříká Bílá paní se tak vysvětluje barvou jejich vlasů. Poté, co kryptu otevřeli, byly totiž úplně šedé.

Celá rodina měla velmi pohnutý osud. Zámek jim byl v 50letech zkonfiskován a rodina musela emigrovat. Když v roce 1959 navštívil Československo etiopský císař Haile Selasie I., vyžádal si na prezidentu Novotném legální vystěhování Hildprandtů do Etiopie. Císař znal z dřívějších diplomatických jednání otce paní Kornelie dr. Ferdinanda Veverku, kterému byl také po roce 1948 zkonfiskován zámek Dolní Lukavice a který poté, co emigroval do Etiopie, upozornil panovníka na osud své dcery a její rodiny. V Addis Abebě byl Bedřichu Hildprandtovi svěřen dozor nad císařským hřebčínem. Kornélie Hildprandtová pracovala jako tlumočnice u tamějšího sídla OSN. Po komunistickém převratu a pádu císaře přesídlili Hildprandtovi v roce 1975 na Baleáry a později do Gautingu u Mnichova. Po roce 1989 jim byl majetek vrácen.

Jana Hildprandtová–Germenisová

Jaké pocity tehdy J. Hildprandtová–Germenisová měla? "To se asi nedá vysvětlit. To se musí zažít. Bylo to něco neuvěřitelného. Byl to návrat domů. Rodiče nám dětem vždy říkali, že se jednou vrátíme a věřila tomu hlavně maminka. Nakonec se nám to splnilo."
Rodina měla prý také štěstí, že zámek Blátná byl i v době totality památkově chráněn. Nebyl nakonec zdevastovaný tak, jak tomu bylo u mnoha jiných ... a prý jsme všichni zváni.

Co na zámku najdeme dnes a další zajímavosti z života Jany Hildprandtové – Germenisové si poslechněte v našem audiozáznamu rozhovoru se Zitou Senkovou.

Jana Hildprandtová–Germenisová
(nar. 16. 5. 1947), baronka
Druhá dcera Bedřicha. Od roku 1960 žila s rodiči v Etiopii. V roce 1970 se provdala za Spiridona Germenise. V roce 1981 se jim narodil syn Stefanos-Filipos. V roce 1990 se s manželem, matkou i synem vrátila do Československa. Po restituci v roce 1992 je s matkou a sestrou spolumajitelkou blatenského zámku.
RODINA HiLDPRANDT
V roce 1794 koupili Hildprandtové panství Blatná a první z Hildprandtů, baron Václav Karel, se na Blatné objevil v roce 1799. Jeho nejstarší syn významně zvelebil blatenský zámek, dal postavit zděný most zbudoval ovčírny, jízdárnu a v oboře zřídil anglický park a umělé jezero. Vychovatelem dalšího z pokračovatelů rodu, Ferdinanda, byl Jan Evangelista Purkyně. V roce 1845 se po Ferdinandově smrti stal pánem na blatenském panství Robert, jehož matkou a manželkou Ferdinanda byla Karolina, rozená Nosticová. Také Robert se veřejně angažoval, stal se zemským poslancem.
více ... ZDE

zámek Blatná


Nestihli jste včerejší (středa 4.8.) Setkání Hosta do domu? Přečtěte si text Jana Profouse, který mapuje rozhovor Zuzany Burešové s plastickým chirurgem Karlem Urbanem, a to v článku: Plastický chirurg musí být i dobrý psycholog, říká Karel Urban ...

Logo
autor: lup
Spustit audio