Technická podstata a zdravotní aspekty osvětlení

23. říjen 2018
Káva o čtvrté

Host: ing. arch. Lenka Maierová, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budov. Moderuje Tomáš Voženílek.