Technická podstata a zdravotní aspekty osvětlení

Káva o čtvrté
Káva o čtvrté

Host: ing. arch. Lenka Maierová, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budov. Moderuje Tomáš Voženílek.