Sušinský

O původu příjmení
O původu příjmení

Příjmení Sušinský mohlo vzniknout z přídavného jména suchý, to mělo i významy „hubený“, „kostnatý“ a „vytáhlý“. Patrně šlo původně o přezdívku podle vzhledu. Koncovka -ský svádí i k úvaze o možné motivaci místním jménem Sušina – nemáme doklady o žádné obci toho jména, ale Sušina je hora v Králickém Sněžníku a jistě by se našla i řada pomístních jmen motivovaných tím, že šlo o suchá, vyprahlá místa. Příjmení Sušinský by tedy v tomto případě vypovídalo o místě bydliště.

V současnosti již nežije žádný nositel tohoto jména.

Použitá literatura:
D. Moldanová, Naše příjmení, Praha 2010, s. 178 (Sušanský)

Spustit audio
autor: Žaneta Dvořáková