Šňoura

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy O původu příjmení

Obdobné příjmení Šnoura uvádí Josef Beneš v kategorii pojmenování podle částí oblečení, odvozuje jej z apelativa šňůra. Domníváme se, že i příjmení Šňoura bude mít stejnou motivaci, apelativum šňoura ve významu „šňůra“ nacházíme v dolských nářečích. V současnosti u nás již podle evidence obyvatelstva žádný Šňoura nežije.

Použitá literatura:
J. Beneš, O českých příjmeních, Praha 1962, s. 242 (Šnoura)