Sídliště dostávají hezčí tvář

30. červenec 2007

Vylepšit životní prostředí na sídlištích se snaží mnohá města. Například v Karlových Varech už se této problematice věnují třetí rok. Karlovarští rozdělili revitalizaci sídlišť do několika etap a zatím investovali kolem šesti milionů korun. Mimo jiné, byl v těchto dnech otevřen nový park na sídlišti Stará Kysibelská, jehož úprava přišla zhruba na 1,5 milionu korun. V Sokolově se zase dočkali první dotace na obnovu sídliště a chystá se upravit jeden z vnitrobloků.

Nový park v Karlových Varech vznikl na místě zpustlého prostranství zarostlého křovinami, v jehož centru byla stará tůň. Podle ředitelky Správy lázeňských parků Zuzany Maceškové, prostor se přímo nabízel k vytvoření odpočinkového parku s centrálním altánem vhodným k posezení. Altán je dílem architekta Františka Vondráčka, který s městem spolupracuje na obnově sídlišť. A protože bylo důležité, aby se altán vhodně doplňoval s plastikou sochaře Jana Kotka, i proto se tak trochu podobá rogalu.

Dědeček s kočárkem

Novou podobu dostalo letos i malé náměstí u pošty v městské části Bohatice. Vzhledem k venkovskému charakteru této lokality zde vznikla jakási náves, která se stala přirozenou křižovatkou cest pro pěší.

Počátkem roku se podařilo obnovit rovněž keramickou fontánu akademického sochaře Vlastimila Květenského v městské části Stará Role, která vznikla u kulturního centra Lidový dům v 70. letech a byla dominantou malého náměstí. V posledním desetiletí ji zničili vandalové a obnova stála téměř půl milionu korun. Fontána byla opravena mezi provními akcemi v rámci programu Více zeleně, který bude v Karlových Varech pokračovat i v příštích letech.Jeho součástí bude, kromě úpravy dalších sídlištních prostor, vytvoření biokoridoru v meandru řeky Ohře.

Sokolovská radnice poprvé získala dotaci na regeneraci sídlištních prostor. O peníze usilovala několik let, ale nikdy její žádost neuspěla. Až letos záměr města prošel schvalovacím řízením a od ministerstva pro místní rozvoj obdrželo asi 4,6 milionu korun. Peníze použije na úpravu takzvaného vnitrobloku uprostřed šesti panelových domů ve Wolkerově ulici.

vodotrysk v parku

Vlastní práce na sídlišti budou rozděleny do tří částí. První zahrnuje úpravu komunikací a vybudování parkovacích ploch. Součástí druhé jsou sadové úpravy a třetí část počítá s dětským hřištěm. O tom, jak bude vypadat vnitroblok po skončení prací, rozhodovali sami lidé žijící v okolních domech.

Město před několika roky už jeden vnitroblok upravilo pouze na své náklady. Novou podobu včetně parkoviště dostalo prostranství sevřené obytnými domy u náměstí Budovatelů.

autor: Směna ČRo Plzeň
Spustit audio