Setkání se sousedy aneb Koncert ze zámku Grafenegg

Zámek Grafenegg v Dolních Rakousích, proslulý tamními pravidelnými hudebními produkcemi, se zanedlouho stane dějištěm kulturní události mezinárodního významu. Uskuteční se v něm, dnes už tradiční, Setkání se sousedy - koncert nejen pro návštěvníky zámku, ale zejména pro rozhlasové posluchače v Česku a Rakousku. Koncert vysíláme 8. září od 19:30 hodin v přímém přenosu, a to společně s dvěma rakouskými rozhlasovými stanicemi - Radiem Niederösterreich a ORF - Ö1 a uslyšíme jej i na vlnách Českého rozhlasu Brno Večerem dvojjazyčně provázejí Světlana Lavičková a Stephan Pokorny.

Otcem myšlenky společnými hudebními prožitky upevňovat sousedské vztahy je prof. dr. Paul Twaroch, někdejší intendant Radia Niederösterreich. První takové setkání se uskutečnilo už 23. září roku 1982. V rakouském Eckartsau tehdy účinkovalo Havlákovo kvarteto. V dalších letech následovaly koncerty střídavě na rakouském, našem a slovenském území. V letošním roce budeme svědky vystoupení Komorního orchestru Bohuslava Martinů z Brna se svým uměleckým vedoucím Lubomírem Čermákem. V průběhu večera zazní Sinfonia in Es Antonína Stamice, Koncert pro flétnu a orchestr A-dur Jana Křtitele Vaňhala, Sinfonia in Dis Antonína Rosettiho a Idyla pro smyčce Leoše Janáčka.

Koncert ze zámku Grafenegg