Sametovou revoluci píšeme s malým písmenem

17. říjen 2014

O psaní velkých písmen u významných událostí často rozhoduje tradice.

Otázka:
Lámu si hlavu nad tím, s jakým počátečním písmenem napsat výraz sametová/Sametová revoluce. Podle příručky Ústavu pro jazyk český by se měla sametová revoluce psát s malým písmenem. Heslo Významné dějinné události a období udává, že:

S malým písmenem se píšou i obrazná pojmenování jako sametová revoluce, pražské jaro (= události na jaře 1968) atp.
S velkým písmenem se např. píšou: Květnová revoluce (= revoluce v květnu 1945), Pražské povstání, Velká francouzská revoluce, Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (místo tohoto názvu se užívá i Helsinská konference).

Není to nelogické, psát sametová revoluce, když se Květnová revoluce píše s velkým K? Pokud květnovou revolucí máme na mysli revoluci v květnu 1945, neměla by se i sametová revoluce psát s velkým S, protože v kontextech české historie máme vždy na mysli naši revoluci v listopadu 1989? A pokud máme na mysli jinou revoluci, která je sametová proto, že byla poklidná, obvykle to v textu je specifikováno nebo to z něj vyplývá.

Je tedy možné používat velké písmeno (Sametová revoluce) tehdy, když mám na mysli „tu naši“ Sametovou revoluci roku 89?

Předem děkuji za odpověď i za váš web, který velice ráda sleduji a doporučuji ho i svým studentům češtiny!


Odpověď:
U významných dějinných událostí psaní velkého písmene kolísá i u pojmenovacích typů se shodnou stavbou, často rozhoduje tradice. U sametové revoluce tradičně píšeme malé písmeno za všech okolností.

autor: Martin Prošek
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Procházet se vesmírem a dotýkat se hvězd je možné i ve svěrací kazajce…

Jan Pokorný, projektový manažer ČRo

Jack London Tulák po hvězdách

Tulák po hvězdách

Koupit

Vězeň Darrell Standing, původně profesor agronomie, byl za vraždu svého kolegy odsouzen na doživotí. Pět let pak strávil ve tmě v samovazbě, dost často i ve svěrací kazajce.