Sametovou revoluci píšeme s malým písmenem

17. říjen 2014

O psaní velkých písmen u významných událostí často rozhoduje tradice.

Otázka:
Lámu si hlavu nad tím, s jakým počátečním písmenem napsat výraz sametová/Sametová revoluce. Podle příručky Ústavu pro jazyk český by se měla sametová revoluce psát s malým písmenem. Heslo Významné dějinné události a období udává, že:

S malým písmenem se píšou i obrazná pojmenování jako sametová revoluce, pražské jaro (= události na jaře 1968) atp.
S velkým písmenem se např. píšou: Květnová revoluce (= revoluce v květnu 1945), Pražské povstání, Velká francouzská revoluce, Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (místo tohoto názvu se užívá i Helsinská konference).

Není to nelogické, psát sametová revoluce, když se Květnová revoluce píše s velkým K? Pokud květnovou revolucí máme na mysli revoluci v květnu 1945, neměla by se i sametová revoluce psát s velkým S, protože v kontextech české historie máme vždy na mysli naši revoluci v listopadu 1989? A pokud máme na mysli jinou revoluci, která je sametová proto, že byla poklidná, obvykle to v textu je specifikováno nebo to z něj vyplývá.

Je tedy možné používat velké písmeno (Sametová revoluce) tehdy, když mám na mysli „tu naši“ Sametovou revoluci roku 89?

Předem děkuji za odpověď i za váš web, který velice ráda sleduji a doporučuji ho i svým studentům češtiny!


Odpověď:
U významných dějinných událostí psaní velkého písmene kolísá i u pojmenovacích typů se shodnou stavbou, často rozhoduje tradice. U sametové revoluce tradičně píšeme malé písmeno za všech okolností.

autor: Martin Prošek
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Tohle není povídání na dobrou noc, k zamyšlení určitě.

moderátor Jan Pokorný

tata.jpg

Tata a jeho syn

Koupit

Autorské povídky známého divadelníka a spisovatele A. G. v jeho vlastním podání. Tata a jeho syn je sbírkou úsměvných příběhů na motivy skutečných událostí, ovšem ve skutečných kulisách a především ve skutečné době.