Roman a román. Mezi křestním jménem a literárním žánrem najdeme souvislost

16. leden 2019

Mužké křestní jméno má svůj původ ve starém Římě a v latině. Toto jméno je zkrácením obecného latinského přídavného jména romanus s významem římský nebo Říman. Abychom se dobrali původu slova román, musíme se podívat do starého Říma...

Připravili a provází jazykovědec doc. RNDr. Karel Oliva a moderátor Jan Rosák.

autor: Jan Rosák
Spustit audio