Reakce šéfredaktora J. Ostrého na ohlasy posluchačů

7. březen 2011

Milé posluchačky, milí posluchači, přátelé a příznivci Dvojky Českého rozhlasu,děkuji Vám za připomínky (pozitivní i ty kritické) k vysílání naší stanice, které já i celý tým pečlivě sledujeme.

Věřte, že Vaše podněty a reakce jsou pro nás velmi důležité a že jim věnujeme náležitou pozornost.
Program Českého rozhlasu 2 – Praha se výrazněji neměnil několik let, mění se však samotný rozhlasový trh. Postupný odliv posluchačů stanice nás vedl k zamyšlení a realizaci řady výzkumů, které se staly podkladem pro úpravu programového schématu ČRo 2 – Praha, která se ukázala být jako nezbytná.

Změny, které vysílání ČRo 2 – Praha doznalo od 31. ledna 2011, nevznikly na základě jakékoliv svévole, naopak z exaktních výsledků výzkumů mezi posluchači (stávajícími i potenciálními) a z nich vyplývajících požadavků ze strany většinových posluchačů.

Ve Vašich reakcích se často vyjadřujete k různým tématům. Dovolte mi, abych Vám vysvětlil některé důvody změn vysvětlil:

Jak to vidí:
Vážené posluchačky, vážení posluchači,
dovolte mi poděkovat Vám za kritické příspěvky k programovým změnám Českého rozhlasu Dvojky. Musím přiznat, že původní záměr zprostředkovat setkání Vás posluchačů s osobnostmi, kterým v rozhlase zvykneme říkat Jaktovidiči, prostě nevyšel, byť byl myšlen v dobré víře. Vaše připomínky jsem vyhodnotil a protože jsem přesvědčený zastánce názoru, že rozhlas vysílá pro svoje posluchače, rozhodl jsem, že od pondělka 7. února 2011 se vracíme k původnímu vysílání pořadu Jak to vidí, tedy 8:30-9:00.

Jaromír Ostrý.jpg

Název stanice:
Dlouhodobě se ukazuje v průzkumech i ve zkušenostech kolegů přímo v terénu, že posluchači si nedokáží ujasnit název ve formě Český rozhlas 2 - Praha. Proto jsme zvolili název Český rozhlas Dvojka. Pro nás symbolizuje slovo Dvojka komunikaci, my a vy, soužití, společenství. To, že je tento název vhodný, potvrdil i testovací průzkum agentur, který velmi dobře ohodnotil nejenom tuto značku, ale také názvy jednotlivých programových bloků.

Dramatická a literární tvorba:
V této oblasti je naše nabídka vskutku pestrá. Každý všední den četba na pokračování, četba v pořadu Domino, Hajaja. V sobotu pak občasná četba v Meteoru, rozhlasová hra pro mládež, večer dramatizace detektivní či sci-fi povídky, samozřejmě také Hajaja, v neděli je možno za dramatizovaný žánr považovat Toulky českou minulostí, pořad Kdy to bylo?, následuje nedělní pohádka pro děti, hra pro dospělé ve 20:00 - mimochodem začínáme seriálem detektivek Dušana Kleina v premiéře, což je další vyslyšení přání posluchačů.

Pořad Periskop:
To, že změny programu znamenají konec některých a zrození jiných, je jasné. Periskop se tématicky prolínal s pořady jinými, např. Toulkami českou minulostí, Meteorem, apod. To byl jeden z důvodů, proč končí.

Dopolední vysílání:
Vaše připomínky zejména k obsahové stránce dopoledne vyhodnocujeme a průběžně reagujeme. Věřím, že změny přispějí k lepšímu vnímání tohoto bloku.

Programové schéma Dvojky Českého rozhlasu

Hudba:
Jsme českou stanicí, a proto si stojím za tím, že hrajeme 75 % české tvorby. A taky za tím, že se velmi často v hudebním formátu objevují francouzské, španělské nebo italské písničky. Jinak, ČRo 2 má podle mého názoru nejpestřejší hudební formát mezi rozhlasovými stanicemi v České republice. Vedle populární hudby u nás uslyšíte také jazz, folklór, dechovku, vyšší populár a další žánry ...

Písničky od srdce:
K posunutí tohoto oblíbeného pořadu (z 12:05 na 17:05) došlo zejména díky žádostem Vás, našich posluchačů. Velmi často se totiž stávalo, že jubilanti v poledním vysílacím čase neměli možnost poslechu v práci.

Všech kritických připomínek si nesmírně vážím, z mého pohledu je však poněkud předčasné tyto změny objektivně hodnotit. Každá změna se musí usadit. Já i pracovníci stanice proto věříme ve vaši trpělivost a shovívavost v následujících několika příštích týdnech, během kterých se vysílání bude formovat a vyvíjet. Vedení Českého rozhlasu novou podobu vysílání ČRo 2 – Praha pečlivě sleduje a zavedení jednotlivých změn analyzuje. S nutným určitým časovým odstupem se pak ke změnám opět vrátí a vyhodnotí je.
Ještě jednou Vám děkuji za pochopení a věřím, že Dvojce Českého rozhlasu i celému Českému rozhlasu nadále zachováte přízeň.
S úctou

Mgr. Jaromír Ostrý
šéfredaktor ČRo 2 – Praha


Související články najdete zde:
ZÁZNAM ON-LINE ROZHOVORU S ŠÉFREDAKTOREM J. OSTRÝM
Představujeme nové programové schéma Českého rozhlasu Dvojky
Novinky na Dvojce Českého rozhlasu
Proběhl on-line rozhovor s šéfredaktorem Jaromírem Ostrým!


Programové schéma, platné od 31. ledna 2011, najdete v přiložených souborech, a to jak v *.xls (Excel) a *.doc (Word), tak v PDF.


Pozn.: Z provozních důvodů prosíme všechny diskutující, aby své nové příspěvky vkládali již pouze k tomuto článku. Vaše dotazy, názory a přípomínky tak nezapadnou a hlavně budou v jedné diskusi (a ne v několika, jak je tomu doposud)!
Velmi děkujeme!AKTUALIZOVÁNO O VYJÁDŘENÍ ŠÉFREDAKTORA J. OSTRÉHO ZE DNE 8. února 2011:

Informace

Milé posluchačky, milí posluchači,
ještě jednou Vám všem děkuji za Vaše názory, připomínky, postřehy i komentáře. Věřte, že jak já osobně, tak i tým Dvojky Českého rozhlasu tuto diskusi velmi pečlivě sledujeme a Vaše názory analyzujeme. Vzhledem k našim pracovním povinnostem však není možné, abychom do diskuse po celý den vstupovali. Proto jsme uveřejnili jak můj článek, v němž reaguji na většinu Vašich připomínek, tak i celé znění mé online diskuse s Vámi z minulého čtvrtku. (Pozn. viz výše.)

Každé programové schéma je živoucí organismus, pro zhodnocení každé změny je nutné mít dostatečný časový odstup. Sledujeme Vaše kritické připomínky a výtky, ale i pochvaly, vše pečlivě rozebíráme a věřte, že vaše komentáře budou důležitou součástí celkového zhodnocení změn. Stejně tak ale bude součástí vyhodnocení i hodnotící zpráva vnitřní pracovní komise Českého rozhlasu, kterou ustavil prozatímní ředitel ČRo Peter Duhan a která je složená ze zástupců dalších stanic a divizí ČRo. Důležitá bude i zpětná vazba těch posluchačů, kteří se diskusí na internetu neúčastní. Jejich názory budeme zjišťovat v několika průzkumech, ten první se uskuteční v závěru února.

Dopřejte prosím týmu Dvojky Českého rozhlasu čas, aby se všechny změny usadily a abychom měli možnost s rozvahou a dostatečným časovým odstupem všechny změny adekvátně vyhodnotit a následně se výsledky zhodnocení i řídit.
Našich posluchačů si nade vše ceníme, proto budete určitě první, koho o dalších krocích budeme poté na těchto stránkách i ve vysílání Dvojky Českého rozhlasu informovat.

Děkuji Vám, přeji Vám vše dobré a věřím, že i nadále zachováte Českému rozhlasu přízeň.

Mgr. Jaromír Ostrý
šéfredaktor ČRo 2 - PrahaAKTUALIZOVÁNO 9. února 2011:

informace

Vážené posluchačky, vážení posluchači,
až dosud byla tato webová komunikace skutečnou výměnou názorů a věřte mi, že si jich velmi vážím.
Ovšem to, co se stalo dnes, tedy, že někdo napsal klamavou zprávu o zrušení všech změn a navrácení programu před 31. leden a podepsal ji mým jménem, je skutečným znehodnocením této diskuse.
Je mi to velmi líto, neboť všechny Vaše podněty pečlivě vyhodnocujeme a společně s chystanými průzkumy budou základem vyhodnocování programových změn.
Podobné "podpásovky" nepomohou nikomu.
S úctou
Jaromír Ostrý
šéfredaktor ČRo 2 - PrahaAKTUALIZOVÁNO 15. února 2011:

upozornění, pozor

Vážené posluchačky, vážení posluchači,
dovolte mi poděkovat Vám za dosavadní diskusi a zejména za některé podnětné návrhy. Ani my neleníme a postupně vyhodnocujeme změny, provedené k 31.1. 2011.
Prozatimní generální ředitel Peter Duhan vytvořil pracovní skupinu, která připravuje materiál hodnotící prvních 14 dní vysílání. Výsledky práce této skupiny budou k dispozici na konci tohoto týdne a v průběhu příštího týdne bychom Vás s připomínkami k vysílání ČRo 2 seznámili.
S úctou
Jaromír Ostrý
šéfredaktor ČRo 2


AKTUALIZOVÁNO 7. března 2011:

02166396.jpeg

Vážené posluchačky, vážení posluchači,
dovolte mi Vás informovat o již druhém on-line rozhovoru (chatu), který proběhne na našich internetových stránkách v úterý 8. března 2011 od 9:00 do 12:00 hodiny. Jak jistě víte, podle nového programového schématu vysílá Dvojka Českého rozhlasu již něco málo přes měsíc. Zajímaly by mne tedy Vaše názory, a to jak kladné tak záporné, na naše nové vysílání.
S úctou
Jaromír Ostrý
šéfredaktor ČRo 2 - Praha

Záznam on-line rozhovoru šéfredaktora J. Ostrého s posluchači (8. března 2011) najdete ZDE.


AKTUALIZOVÁNO 8. března 2011:

Zveřejňujeme výsledky první části výzkumu reakce posluchačů na změny ve vysílání Dvojky Českého rozhlasu, a to v článku Posluchači hodnotili vysílání Dvojky Českého rozhlasu.


Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.