Rajzakter + Reisacher

31. květen 2022

Potřebovali bychom vidět starší matriční záznamy, ale domníváme se, že příjmení Rajzakter je asi zkomolenina příjmení Reisacher. To se vykládá z místního jména Reisach (několik obcí toho jména leží v Bavorsku, Rakousku, Bádensko-Württembersku). Je to tedy příjmení podle původu. Další možný výklad je ze středohornoněmeckého risach, tj. „větev, prut, křoví“. Patrně šlo o pojmenování podle místa bydliště u proutí, křoví apod. Příjmení Rajzakter/Rajzakterová je vzácné,

v současnosti ho v ČR nosí jen 2 muži a 2 ženy.

Použitá literatura:
M. Knappová, Naše a cizí příjmení v současné češtině, Liberec 2002, s. 19; M. Majtán, Naše priezviská, Bratislava 2014, s. 13; J. Beneš, Německá příjmení u Čechů, Ústí nad Labem 1998, s. 172, s. 288

autor: Žaneta Dvořáková
Spustit audio

Více z pořadu