Rada pro tento den - 17.7.

17. červenec 2007

Z červencového čísla časopisu Receptář jsme pro vás vybrali odpověď na dotaz, zda provozovatel koupaliště odpovídá za mobilní telefon ukradený na koupališti ze zamčené skříňky. V dotazu čtenář dále uvádí, že když chtěl telefon nahradit, správce koupaliště se odvolával na tamní provozní řád, kde stojí, že návštěvník si sám odpovídá i za věci uzamčené ve skříňce.


Za škodu na odložených věcech odpovídá vždy, bez ohledu na to, kdo ji hostovi způsobil. A této odpovědnosti se provozovatel koupaliště nemůže zprostit ani dohodou, ani jednostranným prohlášením - například umístěním již zmíněných nápisů či ustanovením v provozním řádu koupaliště. Kdo by pochyboval, může si vše vyhledat v paragrafu 433, odstavcích 2 a 3 občanského zákoníku.

Další paragraf 434 občanského zákoníku pak tuto odpovědnost za škody na odložených věcech omezuje, když uvádí, že za odložené klenoty, peníze a další cennosti - rozumí se jimi například mimořádně drahé šaty, drahá elektronika a podobně - odpovídá provozovatel jen do hodnoty 5000 korun. Za ostatní předměty však odpovídá v plné výši - a to i když přesahují částku 5000 korun. Takže pokud vám ukradenou věc odmítne provozovatel koupaliště odpovídajícím způsobem nahradit, máte oporu v zákoně a můžete vše řešit soudní cestou.
Spustit audio