První vánoční nákupy s novým občanským zákoníkem

17. prosinec 2014

Mnozí určitě už mají nakoupeno, někteří ještě dokupují v potu tváře, a teď bychom měli probrat nový občanský zákoník, jestli nějakým způsobem vstupuje do toho našeho nákupu? Platí od 1. ledna, takže jsou to první Vánoce s novým občanským zákoníkem. Pane Liškutíne, jsou tam nějaké záludnosti, speciality?

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Začíná poradna, dnes probíráme Rodinné finance. Proti mě už sedí Tomáš Liškutín, advokát spolupracující se Spotřebitel.net. Dobrý den vám přeji.

Mgr. Tomáš LIŠKUTÍN, advokát spolupracující se sdružením Spotřebitel.net
--------------------
Hezké dopoledne.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
No, a budeme se věnovat vánočním dárkům. Mnozí určitě už mají nakoupeno, někteří ještě dokupují v potu tváře, a teď bychom měli probrat nový občanský zákoník, jestli nějakým způsobem vstupuje do toho našeho nákupu? Platí od 1. ledna, takže jsou to první Vánoce s novým občanským zákoníkem. Pane Liškutíne, jsou tam nějaké záludnosti, speciality?

Mgr. Tomáš LIŠKUTÍN, advokát spolupracující se sdružením Spotřebitel.net
--------------------
Přesně jak říkáte, jsou to první Vánoce pod novým občanským zákoníkem. Jsou tam určitá zpřesnění, zvláště těch otázek, které byly v praxi nejasné, ohledně toho, kdy se ty dárky mohu vracet, jaké potvrzení vydává o tom prodávají a na co by neměl kupující zapomenout.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, pojďme to probrat, pokud kupuji dárky přes e-shop, jsou někde upravené podmínky toho, že je můžu vrátit?

Mgr. Tomáš LIŠKUTÍN, advokát spolupracující se sdružením Spotřebitel.net
--------------------
Co se týče nákupu přes e-shop, tak stále více zákazníků tuto variantu preferuje a hned na začátku bych upozornil na nutnou dávku ostražitosti již při samotném nakupování. Neměla by být pouze cena rozhodující, ale zákazník, čím více času věnuje referencím a různým poznatkům o tom konkrétním e-shopu, o to víc si času a peněz ušetří při potížích potom s tím dárkem. Obecně platí, že u zboží zakoupeného přes e-shop, je možné jej bez udání důvodu vrátit do 14 dní od jeho převzetí, a pokud prodávající nepouží o tom, že zákazník může do 14 dní to zboží vrátit, tak ta lhůta se prodlužuje dokonce na rok a 14 dní.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže za rok a 14 dní mohu stále ještě zboží vrátit nepoužité - použité, vyzkoušené - nevyzkoušené, s obalem, ve kterém mi přišlo, jak to je?

Mgr. Tomáš LIŠKUTÍN, advokát spolupracující se sdružením Spotřebitel.net
--------------------
Rozdělme to tedy pokud prodávající splní povinnost a dá vám tu informaci, že můžete během 14 dní vracet, tak máte možnost to zboží vrátit, ale nikoli používané, ale pouze vyzkoušené. To znamená vyzkoušet si vlastnosti a funkčnost toho výrobku obdobně jako byste to udělala v prodejně, nikoli si s tím foťákem například vyjet na dovolenou, udělat si fotky a z e-shopu bezplatnou půjčovnu. V takové případě může ten prodávající razantně tu vracenou částku snížit. Co se týče obalu, tak tam je situace jiná. Pokud zákazník má právo ze zákona na vrácení zboží, tak nemůže to prodávající podmínit žádnými dalšími podmínkami, například neporušeným obalem, protože obal není součástí věci, je to pouze ochrana před poškozením při přepravě nebo přenosu té věci domů.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže to můžu zabalit do jiného obalu a odeslat zpátky do e-shopu, že to mám pětkrát, tak to nepotřebuji tolikrát?

Mgr. Tomáš LIŠKUTÍN, advokát spolupracující se sdružením Spotřebitel.net
--------------------
Přesně tak. Když to zboží vracíte a nemáte už ten původní obal, tak byste měla zvolit jiný vhodný obal na to, aby se to zboží při vracení tomu kupujícímu nepoškodilo. Co se ještě týče toho případu, abychom nezapomněli, když prodávající nesdělí, že se dá to zboží vracet během 14 dní, tak tam vedle toho si na sebe šije bič, že zákazník to může vrátit v délce roku a 14 dní, tak to může vrátit také používané, nikoli jen vyzkoušené. V té logice zákoník stojí na tom, že kdyby byl býval správně zákazníka poučil, tak by zákazník byl býval to zboží nepoužíval a jenom vyzkoušel. Takže to jde na vrub prodávajícímu potom.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Přemýšlím o tom, když nakupuji dárky v kamenné prodejně, tak jestli tam ty podmínky jsou stejné nebo jsou jinak upravené?

Mgr. Tomáš LIŠKUTÍN, advokát spolupracující se sdružením Spotřebitel.net
--------------------
V kamenné prodejně se liší, protože při tom osobním styku má zákazník možnost si to zboží vyzkoušet, ty jeho vlastnosti a tu funkčnost, a opět tady se někdy stává u prodávajících, že řeknou: "U nás si to vyzkoušet nemůžete, protože by se porušil obal, nám by se to pak špatně prodávalo." Takový postup není správný a musí prodávající umožnit tomu spotřebiteli v kamenné prodejně si tu funkčnost vyzkoušet právě proto, že ze zákona nemá žádnou lhůtu na bezdůvodné vrácení toho zboží. Nicméně v době vánoční řada prodávajících nabízí dobrovolně možnost ty dárky vyměňovat. Pak ale se musí dodržet všechny podmínky, který ten prodávající stanoví, například originální účtenka, původní obal a tak dále, protože už to není jeho zákonná povinnost to přijímat zpátky, ale je to jeho dobrá vůle. A jakmile to dělá z dobré vůle, tak pro to může vymezit také pravidla.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Dodává Tomáš Liškutín, advokát spolupracující se Spotřebitel.net. No, a vy se můžete ptát během písničky, vytáčejte číslo 221552525 nebo 2424 na konci. Jestli máte nějaké pochybnosti o nákupech podle nového občanského zákoníku, poradíme vám.

/ Písnička /

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Společnost vám dělá Dvojka, probíráme Rodinné finance, konkrétně nákup vánočních dárků, podle nového občanského zákoníku, radí vám Tomáš Liškutín, telefon 221552525 někdo vytočil. Dobrý den přejeme, slyšíme vás dobře, ptejte se.

osoba
--------------------
Dobrý den, posluchač z Prahy. Prosím vás pěkně, já bych se chtěl optat, jak je to třeba v případě, když se zboží koupí na takovejch akcích jako jak jsou nazvaný šmejdi, tihle ti obchodníci, a má tam smlouva doplněk nebo dodatek k vrácení zboží za těch 14 dnů, to souhlasí tohle to, ale když se chce to zboží vrátit, tak ta společnost vůbec na to nereflektuje, jako když se pod nima slehne zem, neodpovídaj, jsou nedostižitelní a prostě vůbec to zboží nelze vůbec vrátit, než jenom při tý akcí, jako byli slušný, že jako se to vrátit dá, ale jakmile zboží mají už pryč a peníze dostanou, už o sobě nedají vůbec vědět. Co s tím dělat, jestli se obrátit na soud, anebo je žalovat, jak postupovat dál? Děkuju.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak postupovat, poslouchejte, ano.

Mgr. Tomáš LIŠKUTÍN, advokát spolupracující se sdružením Spotřebitel.net
--------------------
Takže děkuji za dotaz. V tomto případě určitě je potřeba udělat ten formální krok, to znamená napsat dopis: "Odstupuji od kupní smlouvy uzavřené dne toho a toho ohledně tohoto výrobku." Ten výrobek přiložit a alespoň se pokusit odeslat tomu prodávajícímu. Když se to vrátí, uschovat si ty poštovní doklady o tom, že ta zásilka nebyla převzata. Mezi lidmi a soukromými subjekty jako jsou podnikatelé, platí, že pokud si to v sídle svého podnikání a nebo v místě podnikání nepřevezme, tak se to má za doručené, to znamená, ta zásilka je doručena dnem, kdy poprvé si to teoreticky mohl převzít, to znamená, kdy mu ta pošťačka hodila ten papírek o tom, že je zásilka uschovaná na poště. V ten okamžik se stává to vaše odstoupení od smlouvy platným a účinným a vznikl vám nárok na vrácení peněz. Pokud ten prodávající nereaguje, doporučuji mu poslat předžalobní výzvu a teprve nejdříve po sedmi dnech potom se případně obrátit na soud. Může se ale stát, že i když ten soud vyhrajete, tak se těch peněz nemusíte domoci, pokud ta společnost skutečně vůbec neexistuje. Takže před tím, než bych vynakládal finanční prostředky za právní služby, respektive za soudní řízení, tak bych si ověřil, jestli sídlo té společnosti není někde v chalupě opuštěné v Jeseníkách a když není kde brát, tak potom ani v rámci třeba výkonu rozhodnutí nebo exekuce by se té částky, kterou byste měl v rozsudku, byste se nedomohl.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, to byla rada Tomáše Liškutína první a další, kam poputuje? Dobrý den přejeme.

osoba
--------------------
No, dobrý den, tady posluchač Pavel.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano.

osoba
--------------------
Koupil jsem notebook přes internet a na obrazovce byla nějaká vada, šel jsem to vrátit a řekli i, že když jsem to kupoval na IČO, takže to vrátit nemůžu a musím to klasicky reklamovat. Je to pravda?

Mgr. Tomáš LIŠKUTÍN, advokát spolupracující se sdružením Spotřebitel.net
--------------------
Je pravda, že ze zákona 14denní lhůta pro vyzkoušení zboží je pouze ve vztahu ke spotřebitelům a za spotřebitele se považují pouze nepodnikající fyzické osoby, to znamená ti zákazníci, kteří to kupují pro svoji soukromou potřebu, případně pro soukromou potřebu jejich domácností. Pokud jste to tedy koupil na IČO, tak ze zákona vám toto právo nevyplývá, jedině, že by měl uvedeno v obchodních podmínkách ten e-shop, že to umožňuje všem zákazníkům, pak by se jednalo o dobrovolný závazek, který by museli splnit.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže pokud nakoupím například notebook na IČO a je s ním nějaký problém, tak to musím potom reklamovat úplně klasickou cestou?

Mgr. Tomáš LIŠKUTÍN, advokát spolupracující se sdružením Spotřebitel.net
--------------------
Klasickou cestou. Spotřebitel, ten se může vyhnout reklamaci, nejasnému výsledku 30denní lhůtě, protože to vrátí bez udání důvodu ve 14denní lhůtě.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Další dotaz, dobrý den přejeme, Dvojka.

Mgr. Tomáš LIŠKUTÍN, advokát spolupracující se sdružením Spotřebitel.net
--------------------
Dobrý den, já bych se ráda zeptala na takovou věc, nejedná se o vánoční dárek, ale je to, jako bych chtěla vědět, jak to řeší ten občanský zákoník teď. My jsme si koupili indukční varnou desku a k ní tehdy přidával prodejce dárek a byl to takový akumulátorový vysavač do ruky do auta. Po nějaké krátké době ta indukční deska vyhořela takovým způsobem, že se nedala opravit, byť byla teda v záruce, a prodejce už stejný druh, aby nám prostě vyměnil kus za kus neměl. Takže řekl, že nám vyplatí peníze, ty nám vyplatil zpátky, ale museli jsme vrátit i ten dárek, ten malý akumulátorový vysavač. Ráda bych se zeptala, jak to teda teď řeší občanský zákoník, jestli to je stejné? Děkuju pěkně.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Děkujeme.

Mgr. Tomáš LIŠKUTÍN, advokát spolupracující se sdružením Spotřebitel.net
--------------------
Teď záleží na tom, jak máte tu smlouvu napsanou. Pokud to prodávající deklaruje, že je to dárek a na kupní smlouvě máte pouze ten indukční vařič a ten dárek je zvlášť, tak pak nemáte povinnost to vracet, protože při odstoupení od smlouvy si strany musí vrátit to, co podle smlouvy plnily, to znamená kupní cenu a ten prodaný výrobek, nikoli dárky, které s tím souvisejí. Pokud ale je to pouze deklarace, že je to dárek, ale je to pouze součástí té smlouvy, to znamená máte tam uvedeny oba dva výrobky a pod nimi konečnou cenu, tak potom vyplývá, že z té kupní smlouvy za tu vrácenou cenu musíte vrátit oba dva ty výrobky, na tady tomto se nic nezměnilo s novým občanským zákoníkem.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Děkujeme za odpovědi Tomáši Liškutínovi a budeme pokračovat, ovšem po písničce. Takže během ní můžete ještě vytočit 221552525.

/ Písnička /

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
10 hodin 25 minut pokračujeme s Tomášem Liškutínem, advokátem spolupracujícím se Spotřebitel.net. Zamýšlíme se v Rodinných financích v naší poradně nad tím, jak nakupovat vánoční dárky podle nového občanského zákoníku, no, a vy se na to ptáte. Dobrý den přeji.

osoba
--------------------
Dobrý den, tady je Helena z Černík. Prosím vás, já mám takovýhle dotaz, já jsem si koupila kamna v kamenném obchodě, a ta kamna jsem si koupila 1. července, což se netopí, takže jsem v nich začala topit někdy v září. Asi po 14 dnech mně tam prasklo to sklo v těch dvířkách. Takže jsem se vypravila do kamenného obchodu s tím, že budu reklamovat, provedla jsem reklamaci a oni mi sdělili, že mi to asi neuznaj, ale reklamaci přijali a asi za, já nevím, měsíc, mi telefonicky sdělili, že reklamaci neuznali. No, a já jsem jim řekla, že to chci písemně a že ať se podívaji na ten typ těch kamen, že prostě jsou tam ty dvířka, teda to sklo nějak špatně upevněný, protože mně to totiž mezitím ještě prasklo dvakrát, navíc tam upadla nějaká klička a já prostě už ty kamna nechci, protože mě naštvaly. Takže já bych je chtěla vrátit, a teď nevím jak mám postupovat? Kamna jsou asi 75 kilo, takže to jako není jednoduchá manipulace, tak furt to odkládám, jo, prostě je to hrozný, tak jestli byste mi mohli poradit?

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
To asi je potřeba neodkládat, pan Liškutín poradí, poslouchejte.

osoba
--------------------
Děkuju.

Mgr. Tomáš LIŠKUTÍN, advokát spolupracující se sdružením Spotřebitel.net
--------------------
Tak, první důležitá skutečnost je, že skutečně prodávající je po 30 dnech nejpozději vám vystavit písemné potvrzení o tom, zda reklamace byla uznána a jakým způsobem napravil vytýkanou vadu, anebo zda reklamaci zamítl, musí uvést důvod a tento důvod zdůvodnit, například, že jste používala kamna v rozporu s návodem.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
A písemně.

Mgr. Tomáš LIŠKUTÍN, advokát spolupracující se sdružením Spotřebitel.net
--------------------
Musí to být písemně. Pokud by to nevystavil písemně, dopouští se správního deliktu a v případě kontroly České obchodní inspekce, která může proběhnout na podnět, mu hrozí docela citelná sankce. Pokud vám toto písemní potvrzení dodá a vy s tím záběrem nesouhlasíte, tak můžete kontaktovat soudního znalce, který ta kamna zhodnotí a pokud by ten znalecký posudek vyzněl ve váš prospěch, tak ten prodávající je v prodlení s vyřízením reklamace větším než 30 dní, jedná se o podstatné porušení smlouvy a mohla byste od té smlouvy odstoupit. Jenom z praxe doporučuji soudní znalecký posudek si platíte vy, můžete žádat jeho náhradu, pokud vyzní ve váš prospěch, ale originál si nechte vždycky doma a dávejte pouze kopii z ruky, protože už se mi stali, že prodávající tento znalecký posudek zapřeli a uvedli zákazníkům, že to uznali z dobré vůle napodruhé.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Poslechneme si ještě jeden telefonický dotaz v naší dnešní poradně. Dobrý den přejeme.

osoba
--------------------
Dobrý den, tady je Marie z Prahy. Já bych, také mám takovou jednu prosbu, není to vánoční dárek, ale zakoupila jsem si v kamenném obchodě kabátek s tím, že si ho vezmu do lázní, protože jsem neměla na tuto dobu žádný takový kabátek. Tak jsem potom odjela do lázní 9. 11. a ten kabátek jsem zakoupila 16. 4. 2014. Celou dobu mi visel na ramínku, ale před lázněma, tak jsem si říkala musím ho vyzkoušet, jak se budu v něm cítit. Bohužel mně rozežrala ta látka celou ruku, jak ten rukáv se mi pohyboval po ruce, úplně do krvava jsem měla ruku jako v krvi. Prosím pěkně, co s tím mám dělat? Poslala jsem ta reklamaci do toho obchodu, ale doposavad nemám žádnou odpověď, že jsem to měla vrátit hned a já nevím co. Já si myslím, že byla záruka na 2 roky. Nevím, jak to teda bude teď, co mám dělat?

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Poslouchejte.

Mgr. Tomáš LIŠKUTÍN, advokát spolupracující se sdružením Spotřebitel.net
--------------------
Takže v tomto případě máte pravdu, že k tomu, abyste prodávajícímu vytkla vadu, která spočívá ve špatně použitém materiálu při výrobě toho výrobku, máte 24 měsíců. Pokud a teďka, byť se kamna od kabátku hodně liší, tak zbytek odpovědi je vlastně stručnou rekapitulací toho předchozího. Prodávající v případě, že tu vytýkanou vadu neuznává, vám to musí písemně odůvodnit. Tento závěr potom můžete nechat přezkoumat znaleckým posudkem a pokud vyzní ve váš prospěch, máte možnost pro podstatné porušení smlouvy, pro překročení té reklamace odstoupit od kupní smlouvy, žádat vrácení zpět a jako náhradu souvisejících nákladů také ten znalecký posudek. Ale ještě jednou upozorňuji, musí vyznít ve váš prospěch, to znamená ten materiál, který byl použit, je nevhodný a takový závěr znaleckého posudku musí být. Pokud by se jednalo proto, že máte nějaké zdravotní problémy, například atopický ekzém a jste přehnaně citlivá na určitý typ látky, tak v takovém případě by to zamítnutí reklamace ze strany prodávajícího bylo těžko zpochybnitelné.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Dodává Tomáš Liškutín, advokát spolupracující se Spotřebitel.net. Tím končíme dnešní poradnu, no, ale můžete se těšit příští středu, budeme pokračovat. Hezký den, pane Liškutíne, děkujeme za rady.

Mgr. Tomáš LIŠKUTÍN, advokát spolupracující se sdružením Spotřebitel.net
--------------------
Na slyšenou.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Za chviličku uslyšíte o jiném Liškutínovi, o Miroslavovi v Anglii.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: Daniela Brůhová
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová