Proč máme jednu kukačku?

Kukačka snáší vejce do hnízd více než stovky ptáků. Její mláďata vychovávají např. pěnice, ťuhýci, rákosníci, strnadi, červenky nebo rehci. Při výběru pěstounů nespoléhá na slepou náhodu a hostitele si pečlivě vybírá. Obvykle svěří vajíčka ptačímu druhu, který ji samotnou vychoval.

Kukaččí vejce se velikostí i zabarvením podobají vejcím ptačích hostitelů. Kukačka si tak zvyšuje šanci, že pěstouni daného druhu podvržené vejce nepoznají, protože cizí vejce ptáci vyhodí z hnízda nebo hnízdo opustí. Kukačky se pod tlakem ze strany hostitelů specializují a vytvářejí v rámci druhu vyhraněné skupiny. Podle toho, kterému hostiteli se barvou vajec přizpůsobily, bychom je s trochou nadsázky mohli označit třeba jako "kukačku rákosničí" nebo "kukačku pěničí".

Hnízdo

Pokud má kukačka předat ochranné zbarvení vajec potomkům, měla by se pářit se samcem odchovaným týmiž hostiteli, který se vyklubal z vajec stejné barvy jako samička. Takové vydělení skupiny samců a samic, kteří se rozmnožují jen sami mezi sebou, vede obvykle k proměně skupiny v samostatný druh. Proč tedy zjara kuká v našich hájích jen jeden druh kukačky?

Odpověď na tuto otázku přinesl výzkum života japonské kukačky obecné. Výsledky zčásti potvrdily to, co vědci delší dobu tušili. Kukaččí samičky jsou věrné druhu hostitele, kterému jsou přizpůsobeny barvou vajec. Spletou se jen v pěti procentech případů. Překvapením bylo ale chování samečků. Výsledky genetických analýz dokazují, že se samci páří s kteroukoli samičkou. Vůbec je nezajímá, kteří ptáci jejich družku vychovali a jaká vajíčka samice snáší. A tady zřejmě leží klíč k vysvětlení existence jednoho jediného druhu kukačky obecné.