Pro jedny nehodná baba, pro druhé femme fatale 16. století. Osudové ženy: Johana Krajířová z Krajku

10. září 2022

Žila v době plné náboženského napětí a nejistoty. Přesto se nebála a v roce 1512 veřejně konvertovala k Jednotě bratrské. Byla schopná postarat se o svůj majetek a zabránit jeho zkáze. Odvážná byla i u zemského soudu, kde rovněž hájila svá práva ženy-vdovy.  V dokudramatu účinkují Lucie Pernetová, Ivan Jiřík nebo Martina Preissová. Hovoří historička Eva Doležalová.

Host: Eva Doležalová
Účinkují: Martin Myšička, Ondřej Kepka, Ivan Jiřík, Lucie Pernetová, Adéla Kubačáková, Jitka Smutná, , Jan Šťastný, , Dana Černá, Martina Preissová
Připravili: Ivana Chmel Denčevová, Hynek Pekárek
Zvukový mistr: Jiří Benák, Jan Brauner
Režie: Michal Bureš
Premiéra: 10. 9. 2022
 
Použité zdroje a literatura:
Císařová-Kolářová Anna: Žena v Jednotě bratrské. Praha: Kalich, 1942.
Macek Josef: Víra a zbožnost jagellonského věku. Praha: Argo, 2001.
Milotinská Hana: Urozené ženy v době jagellonské a jejich strategie podpory Jednoty bratrské (Johana Krajířová z Krajku, Marta z Boskovic a Jana z Liblic). Dipl. práce. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta. Ved. práce PhDr. Zdeněk Beran, PhD., 2017.
Spustit audio

Související