Příjmení Truxa, Pavíza, Havlík, Gondík

O původu příjmení
O původu příjmení

Připravili a provázejí Iva Bendová a Jakub Kaloč.