Příjmení Plesník, Blažek, Waska, Závorka, Matalík

O původu příjmení
O původu příjmení

Připravili a provázejí Iva Bendová a Jakub Kaloč.