Příjmení Michna, Priechodský, Kahaja, Zažímal, Kolbábek, Vinklárek

O původu příjmení
O původu příjmení

Připravili a provázejí Iva Bendová a Jakub Kaloč.