Příběhy Starého zákona v divadle Viola

20. březen 2011

Pražské komorní divadlo Viola na Národní třídě úspěšně už několik let uvádí Olbrachtovy Příběhy ze Starého zákona. Stvoření světa, příběh Adama a Evy, Kaina a Abela nebo zničení Sodomy a Gomory v podání Barbory Munzarové a Josefa Somra si oblíbilo tolik diváků, že se režisérka Lída Engelová rozhodla pro pokračování.

Uvádění biblických příběhů v divadle Viola má dlouhou tradici. První čtení z Bible tady dělal Zdeněk Štěpánek a po něm Václav Voska. Po letech na tuto tradici navázala i režisérka Lída Engelová. První díl Olbrachtových příběhů ze Starého zákona vznikl před třemi lety.

Lída Engelová: „My jsme postupovali od Stvoření světa a skončili jsme u Ezaua a Jákoba. Pak jsme si mysleli, že bychom měli udělat příběh Josefův, jenomže on je tak rozsáhlý, že se do prvního dílu nevešel a když jsme ho chtěli dát, a to už je druhý díl, tak jsme zjistili, že je tak rozsáhlý, že by se tam už nic nevešlo. Takže jsme ho přeskočili a začínáme Mojžíšem, vyvedením z Egypta, Sinají, desaterem Božích přikázání a samozřejmě Mojžíšovou smrtí, no a potom už jsme u Davida a Goliáše, u krále Šalamouna a u Babylonu a královny Ester.“

Biblické příběhy v divadle Viola

Vyprávět a interpretovat Biblické příběhy v době komunismu nebylo žádoucí, v poslední době se ukazuje, že tato témata lidi zajímají.

Lída Engelová: „Víte, ta naše ateistická společnost nebo alespoň ty moudřejší z nás chvílemi přicházejí na to, že bez znalosti Bible si nepřečtou ani Babičku Boženy Němcové. A myslím si, že u toho Olbrachta, kdy je v každém příběhu velice umně zasazeno úsloví, které se běžně v životě používá, tak pro starší ročníky jsou ty příběhy něčím, co si vlastně zopakují a pro ty nejmladší to je jakoby objevení Ameriky.“

U druhého dílu Biblických příběhů ve Viole se opět sešli Barbora Munzarová a Josef Somr, který se mi svěřil, že je to pro něj téměř jediné umělecké potěšení, protože s divadlem už v podstatě skončil.

Josef Somr: „Mám rád hlavně ty biblické hrdinky víc než ty biblické mužské, kteří se většinou starali o válečnictví a jak někoho připravit o život nebo alespoň o majetek a ty ženy byly vždycky v Bibli takovou zvláštní ozdobou.“

02287627.jpeg

Herecké výkony Josefa Somra a Barbory Munzarové doprovázejí živě violoncellistky Andrea Rattayová nebo Livie Kolmanová.

Spustit audio